وصیت نامه

مقابله ی استعمار با نقش آفرینی روحانیت
انقلاب اسلامی، عزیزترین نعمت الهی
معجزه­‌ی انقلاب اسلامی و موانع تحقّق آن
حکومت اسلامی
برترین فریضه­‌ی الهی
انقلاب اسلامی، تحفه‌­ی الهی
جامعیت و کمال دین (پاسخی به شبهه ی ناکارآمدی)
توطئه ی ناکارآمدی دین
حوزه و دانشگاه؛ دو بال یک پرواز
خودباختگی؛ اندوهی دامنه‌­دار
خودباختگی؛ بی هویتی
داوری منصفانه
داوری و داوران
یگانگی دین و سیاست
ستایشی به جا و بی نظیر
شایعه سازان و منتقدان به انقلاب در دادگاه تاریخ
گسست نسل­‌ها
وحدت نفوس و اتحاد همم (یگانگی و یکپارچگی)
انقلاب اسلامی، موانع و عوامل پیروزی
شرح وصیت نامه ی امام خمینی(ره)
امام خمینی، اصول و ارزشها
با امام در تماشاگه راز
برائت، استقامت، رمز ماندگاری
اسلام آمریکایی را معرفی کنید