فیلم

اینها در صددند که با اسمهای مختلف شما را به جان هم بیندازند

برادران من، برادران اهل سنت، برادران اهل تشیع، همه توجه داشته باشید که ریشه‌های فسادی که شماها را در تحت فشار ظلم و زیر چکمه‌های دژخیمان خودشان‌ خرد کردند در طول تاریخ و الآن از بین شما بحمد الله رفته‌اند و می‌روند، اینها در صددند که با اسمهای مختلف شما را به جان هم بیندازند و نتیجه بگیرند. الآن در اطراف کشور همین اشخاصی که می‌خواهند این کشور را به حلقوم امریکا یا شوروی بیندازند، مشغول فعالیت‌اند. در اطرافی که شماها هم هستید مشغول‌اند، در شمال بیشتر مشغول‌اند، در خود تهران مشغول‌اند و اجتماعاتی دارند. در خود تهران اشخاص منحرفی که بعضی‌شان پرونده هم دارند در پیش مقامات، باز سر درآوردند و مشغول شیطنت هستند.

" /> 1360012401 - 04 -pic.jpg
 
کلیدواژه:

برادران من، برادران اهل سنت، برادران اهل تشیع، همه توجه داشته باشید که ریشه‌های فسادی که شماها را در تحت فشار ظلم و زیر چکمه‌های دژخیمان خودشان‌ خرد کردند در طول تاریخ و الآن از بین شما بحمد الله رفته‌اند و می‌روند، اینها در صددند که با اسمهای مختلف شما را به جان هم بیندازند و نتیجه بگیرند. الآن در اطراف کشور همین اشخاصی که می‌خواهند این کشور را به حلقوم امریکا یا شوروی بیندازند، مشغول فعالیت‌اند. در اطرافی که شماها هم هستید مشغول‌اند، در شمال بیشتر مشغول‌اند، در خود تهران مشغول‌اند و اجتماعاتی دارند. در خود تهران اشخاص منحرفی که بعضی‌شان پرونده هم دارند در پیش مقامات، باز سر درآوردند و مشغول شیطنت هستند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: