مقاومت اسلامی

مردم فلسطین به چه آرمانی تکیه کرده‌اند که بی‌محابا و با دست خالی در برابر حملات وحشیانه صهیونیستها مقاومت می‌کنند؟ آیا تنها آوای وطنگرایی است که از وجود آنان دنیایی از صلابت آفریده است؟ ۲۹ تیر ۱۳۶۷

ما هی الاهداف التی یتطلع إلیها الشعب الفلسطینی الیوم کی ینطلق بکل بساله وباید خالیه، لمقاومه الحملات الوحشیه للصهاینه؟ هل ان نداء الوطنیه وحده خلق کل هذه الصلابه؟ ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

Does the world imagine who have composed this epic poem and on which ideal the people of Palestine have relied, who are heedlessly and empty-handedly resisting against the brutal attacks of the Zionists? Is it the mere call of patriotism that has made a world of resistance for their existence? 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک مقاومت اسلامی
کلیدواژه:
امام خمینیاسرائیل و امت اسلامیاسرائیلفلسطینروز جهانی قدسمقاومتصهیونیسممبارزه علیه اسرائیلرژیم صهیونیستیحماس