آمریکا و انقلاب اسلامی

نفرت از امریکا
شاه، منصوب متفقین
ادامه مبارزه تا تغییر سیاست امریکا
وابستگی شاه به امریکای خبیث
وحدت نظر همه قدرتها در سرکوبی نهضت ایران
سرپرستی امریکا را نمی‌خواهیم
انتقام شاه از ملت با پشتیبانی امریکا
امریکا، خائن اصلی
ابطال قراردادهای غیرقانونی
تأیید شاه از سوی امریکا برای حفظ منافع
حمایت کارتر از شاه
قیام ملت، پایان‌بخش دخالتهای اجانب
مذاکره براساس حفظ آزادی و استقلال کشور
حفظ احترام متقابل
دلیل اصرار امریکا بر ابقای شاه
عدم دخالت امریکا در امور ایران
حمایت از شاه برای بهره برداری بیشتر از منافع ایران
حق انتخاب با ملت ایران است نه کارتر
نفوذ امریکا در ارتش
لزوم تجدیدنظر امریکا در پشتیبانی‌از شاه
دست برداشتن از لجاجت
عدم پشتیبانی‌از شاه
دلیل فعالیت امریکا بر ضد انقلاب ملت ایران
نگهداری شاه جهت حفظ منافع خود
نفی ظلم و ظلم‌پذیری
بزرگترین جنایت دولتهای امریکایی
تغییر رابطه ارباب و نوکری به یک رابطه سالم
گستردگی ابعاد دخالت امریکا در ایران
افشای سیاست استعماری کاپیتولاسیون
اشتباه بزرگ امریکا در پشتیبانی‌از شاه
رفتار انسانی و حفظ احترام متقابل، شرط ایجاد مناسبات
قطع نفت به دلیل پشتیبانی از رژیم پهلوی
حفظ شاه، موجب افزایش کینه مردم نسبت به امریکا
امریکا از همه بدتر
انتقاد از رابطه شاه با امریکا
عدم مداخله در امور داخلی کشور
امکان روابط حسنه
حمایت ابرقدرتها از شاه
امریکا شریک جرم
پشتیبانی از دولت بختیار
استقلال ارتش از مسشار های امریکا
پافشاری ملت موجب عقب‌نشینی امریکا
مخالفت با نوع نظام حکومتی
اقدام دست‌نشاندگان برای تغییر وضعیت
طرح نقشه‌های شیطانی
تبلیغات سوء
‌توطئه جهت وابستگی
ایجاد ناآرامی در مملکت
بسیج قدرتها در ایجاد اختلاف
اشتباه توطئه‌چینان در شیوه تضعیف نهضت
ملت اوضاع سابق را نمی‌پذیرد
درسرپروراندن توطئه کودتا
ایجاد ناآرامی مقدمه کودتا
رابطه مظلوم با ظالم
توطئه و تبلیغات منفی توسط عمال رژیم سابق
رابطه بره با گرگ
حفظ جرثومه‌های فساد
توطئه‌های زیرزمینی
دخالتهای شیطنتی، جایگزین دخالت نظامی
مایوس کردن مردم از انقلاب
مذاکره به شرط تحویل شاه مخلوع و عدم جاسوسی
امریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند
سفارت امریکا، مرکز جاسوسی و توطئه
رد مذاکره
اشتباه بزرگ کارتر
نقض قوانین بین‌المللی
کارتر، مانع از صلح و دوستی با ملتها
تهدید امریکا، اشتباهی بیهوده
ایجاد مانع در انعکاس واقعیتهای انقلاب
تعیین تکلیف برای شورای امنیت
دیکته‌شدن رای شورای امنیت
ترس از محاکمه
حساب ملت امریکا از دولت امریکا جداست
کارشکنی امریکا در امر رفراندوم جمهوری‌اسلامی و قانون اساسی
محاکمه جاسوسان
محاصره اقتصادی
مفهوم شعار مرگ بر امریکا
کارتر، مجرم اصلی
رابطه ذلت‌بار، هرگز
حذف خوی استکباری و سلطه‌طلبی، شرط ایجاد رابطه
حمایت از جاسوسان
استحاله فرهنگی و معنوی انقلاب اسلامی
انحراف افکار عمومی از نقطه اصلی آسیب
ادامه مبارزه تا قطع تمام وابستگیها
چابلوسی و نیرنگ جدید شیطانی کارتر
قطع رابطه را به فال‌نیک می‌گیریم
اخطار به کارتر
چشم‌پوشی سازمانهای بین‌المللی از تجاوز ایران به عراق
ممانعت آمریکا از محاکمه جاسوسان
رابطه چپاولگری
از بین بردن مراکز ارتباط روحانیت با ملت
وارونه جلوه‌دادن نهضت
خوف شیطان بزرگ از صدور انقلاب
قطع رابطه و شکوفایی استعدادها
اتحاد علیه جمهوری‌اسلامی
استکبار، نظاره‌گرهجوم عراق به ایران
طرح حکومت جمهوری دمکراتیک
بدبین کردن افکار عمومی
تحریک گروه های سیاسی برای ترور
مقابله با اسلام
انحراف در مسیر ملت
مخالفت با جمهوری‌اسلامی
مبارزه آشتی ناپذیر تا قطع منافع امریکا
کوچک‌کردن دستاوردهای انقلاب از راه مطبوعات
توصیف ایران به بی‌ثباتی و ورشکستگی
تحمیل جنگ با بهانه‌ای ابلهانه
برخورد مغرضانه سازمانهای بین‌المللی
بسیج مجامع بین‌المللی جهت اعمال فشار
جبهه‌بندی دولتهای اسلامی علیه ایران
برخورد دوگانه سازمان ملل
پیمانهای نظامی علیه ایران
قطع دست شیطان بزرگ از منطقه
سازمانهای بین‌المللی، دست‌نشانده و مجری ابرقدرتها
نپذیرفتن صلح امریکایی
سکوت آمریکا دربرابر جنایات صدام
تسلیم ناپذیری
تضعیف انقلاب از راه شایعه‌افکنی
محاصره اقتصادی با کمک هم‌پیمانان غربی
بی اثر بودن تحریم اقتصادی
دفن اسلام، نتیجه سازش
دست کشیدن از ظلم، شرط ایجاد رابطه
افترا به جمهوری‌اسلامی
خرید کالای آمریکایی، کمک به دشمنان اسلام است
رهایی از دام امریکا
شکست توطئه‌های ضدانقلابی امریکا
اخطار به مقابله به مثل
سازش ناپذیری
غیر‌ضروری بودن رابطه در شرایط نامناسب