کشاورزی

بسیاری از مزارع کشاورزی بسیار خوب ایران دست اسرائیلی هاست
اثر اصلاحات ارضی بر واردات
تمام اصلاحات ارضی مفسده بود
ملت ایران اصلاحات ارضی را خرابکاری می داند
واردات مواد غذایی موجب نابودی کشاورزی
ضبط ثروت های به ناحق تصرف شده
تمام مناطق مستعد کشاورزی را به شرکت های آمریکایی، صهیونیستی و انگلیسی دادند
مراتع و شیلات را به شرکت های خارجی داده اند
کشاورزی را به کلی از بین بردند
اصلاحات ارضی به امر آمریکا انجام شد
اصلاحات ارضی، کشاورزی را ساقط کرده است
اصلاحات ارضی منجر به واردات مواد غذایی شد
صنعتی کردن کشور
اصلاحات ارضی برنامه ای برای از بین بردن کشاورزی
مراتع سرسبز ایران را به خارجی ها دادند
به تباهی کشاندن کشاورزی توسط شاه به طرفداری از آمریکا
به هم زدن زراعت و کشاورزی به اسم اصلاحات ارضی
به هم زدن دامداری و کشاورزی ایران
بهترین زمین های کشاورزی ایران را به اسرائیلی ها دادند
از بین بردن دامداری و کشاورزی، توسط شاه
عدم باز پس دادن املاک گرفته شده از گردن کلفت ها
مکانیزه کردن کشاورزی
کشاورزی ما را از بین بردند
نابود کردن کشاورزی
بازسازی کشاورزی امری ضروری است
ترمیم مسائل از هم پاشیده (کشاورزی، صنایع و ...)
لزوم تحویل سپرده های شاه توسط بانک های خارجی
به اسم دهقان کردن رعیت، کشاورزی را نابود کردند
اصلاحات ارضی لطمه ای جبران ناپذیر
اصلاحات ارضی عبارت از این شد که تمام کشاورزهای ما گدا شدند و کشاورزی از کشور ما پرید
وابسته شدن کشاورزی غنی ایران به خارج
ورشکسته شدن کشاورزی با اصلاحات ارضی
اصلاحات ارضی برای این انجام شد که مملکت ما بازار مصرف بیگانگان باشد
در کشاورزی از کشت های مضر خودداری کنند
با از بین رفتن کشاورزی ما دیگر هیچ نداریم
خریداری محصولات کشاورزی
اصلاحات ارضی برنامه ای برای نابودی کشاورزی و ایجاد بازار مصرف برای آمریکا
اگر کشاورزی ما تحقق پیدا بکند ما خودکفا هستیم
از بین بردن کشاورزی، افزایش زاغه نشینی و تخریب صنعت
کارگران و کشاورزان! اقتصاد کشور در دست شماست
در اثر اصلاحات ارضی کشاورزان به شهرها کوچیدند
نابودی کشاورزی ایران زمان شاه
از بین بردن کشاورزی، به اسم ایجاد صنعت
ما در کشاورزی می توانیم صادرکننده باشیم اما وارد کننده شدیم
با نام صنعتی کردن کشاورزی را از بین بردند
از بین بردن اقتصاد ایران
اداره مملکت به دست خائن ها موجب ضعف کشاورزی می شود
برای خودکفایی کشاورزی باید همه دست به دست هم بدهیم و کار کنیم
باید زمین ها روی موازین شرعی کشت و زرع شود
برای مملکت اسلامی عار است در کشاورزی و ارزاق وابسته باشد
اگر در کشاورزی و اقتصاد احتیاج به غیر نداشته باشیم می توانیم با دشمنان مقابله کنیم
کشاورزی را چنان باید تقویت کنیم که صادر کننده باشیم
اهمیت کشاورزی در قطع وابستگی‌ها به خارج
اهمیت کشاورزی در قطع وابستگی‌ها به خارج‌
اگر بخواهید استقلال پیدا کنید باید خودکفا باشید
چاره مقابله با محاصره اقتصادی تقویت کشاورزی است
ما باید بنای بر این بگذاریم که خودکفا باشیم
تکلیف همه است که به قدر توانایی به کشاورزی کمک کنند
عده ای ندانسته نمی گذارند کشت صحیح انجام شود
کار کشاورزی عبادت و اطاعت امر خدا است
تکلیف است که در کشاورزی خودکفا باشیم
وابستگی اقتصادی، ریشه دیگر وابستگی‌ها
کشاورزی
اگر وابستگی اقتصادی داشته باشیم وابستگی های دیگر پیدا می کنیم
جهاد کشاورزها این است که کشاورزیشان را تقویت کنند
کشاورزی در کشور ما از اهم امور است
آرامش و امنیت می تواند کشاورزی را توسعه دهد
از نظر اسلام کشاورزان بهترین مخلوقات هستند
از بین رفتن مسئله کشاورزی با اسم اصلاحات
در کشاورزی زودتر می توانیم به خودکفایی برسیم
دولت باید تمام قدرت خود را برای کشاورزی به کار گیرد
قوی بودن و وابسته نبودن دولت از لحاظ حیث اقتصادی
مسئله کشاورزی در کشور در راس امور است
محور اقتصاد در دست کشاورزها و کارگرهاست
ایران کشوری است که باید کشاورزی آن اساس همه کارها باشد
رسیدگی دولت به وضعیت روستاییان
کشاورزان در هر کشوری اصل هستند
در بازسازی اقتصادی، خودکفایی کشاورزی باید در اولویت باشد