هجر روی تو

مخالفت با امام خمینی مخالفت با اسلام است

همه نشانی از اوست


بخوان و پرواز کن
اللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ آیاتِکَ بِاکْرَمِها


آماده کوچ هستی؟
اللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ بِعُلُوِّکَ کُلِّهِ


دل، یک‌دله کن

قدر خود را می‌دانیم؟

وقت هجرت است
در دام تار عنکبوتیم