اگر کسانی لایق رحمت نباشند، انتقام و غضب
سبقت رحمت حق تعالی بر غضب او

همکاری مردم در دستگیری خیانتکاران‌

به دستور اسلام با شدت عمل می‌کنیم


آزادی وارداتی مردود است‌
قلمهای مسموم شما مملکت ما را می‌خواست به باد بدهد


تخطئه روشنفکران غرب زده‌
آزادی که شما می‌خواهید آزادی دیکته شده است


فساد و فحشا، ثمره آزادی غربی‌

شما دیکتاتورهایی هستید که به صورت دمکرات بیرون آمدید

ینها جنایتکارانی هستند با اسم حزب دمکرات
از شهادت باکی نیست