اگر اختلاف نظر باشد، با طرز الهی حل می‌شود

اگر مقصد الهی باشد هیچ اختلافی نیست

نقش زنان و برکات جنگ‌


تا سختیها نباشد انسان از آن خمودی بیرون نمی‌آید


پرهیز از دامن‌زدن به اختلافات‌
برای کشور خودتان کوشش کنید که مفید باشید


نگه دارید این تحول را

نقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد است

تحول روحی بانوان در انقلاب اسلامی
توطئه‌های رژیم سابق برای بانوان‌