سخنرانی در جمع شرکت کنندگان در کنفرانس بررسی مداخلات امریکا در ایران‌
سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه تهران (تحول درونی- اتحاد حوزه و دانشگاه)

سخنرانی در جمع دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشگاهها (اصلاح دانشگاهها)سخنرانی در جمع کارکنان وزارت امور خارجه و پرسنل هوانیروز (جهل دشمن)
سخنرانی در جمع رزمندگان اسلام (تفاوت ایده رزمندگان اسلام با دشمنان)


سخنرانی در جمع مسئولان نظام اسلامی (عفو محبوسین- پیروزیهای رزمندگان)
سخنرانی در جمع جانبازان انقلاب و جنگ تحمیلی (اسناد جنایت امریکا و صدام)


سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (گرفتاری ایران و مسلمین)

سخنرانی در جمع مسئولان (هدایت و نجات انسانها، هدف انبیا)

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (دولتهای اسلامی، منشا گرفتاریهای مسلمین)
سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده افسری و پرسنل هوانیروز (برکات جنگ)