من از آنها بَری هستم
هرکس اسلحه را کنار بگذارد در پناه اسلام است

حزب بعث عراق

معلمین بدون انحراف


ساده‌اندیشی است که ما گمان کنیم که فقط تخصص، میزان است
انَّا لِلَّهِ وَ انَّا الَیْهِ راجِعُونَ
ادعیه‌ی ائمه

دعوت به ضیافت الله

جنگ و جدال
ادعیه، قرآن صاعد