افتخار عالم
مربی جامعه

ملت ما همه سربازند

رفع وابستگی به خارج


احتیاج به دشمن جنایتکار
پدر و مادرها الگوی بچه‌ها


حاضرم ثواب تمام عباداتم را با تو عوض کنم
حافظ استقلال مردم


درس ایثار در عید قربان

خدمت با محبت و اخلاص

تحقیر آمریکا