توصیه به محرومان و مستضعفان


اگر این جمهوری اسلامی شکست بخورد
توصیه به کشورهای اسلامی


سعادت هر دو جهان

خنثی کردن تبلیغات تفرقه‌افکن با وحدت ملی

بالاترین افتخار
وصل جانان