یا لَیْتَنی‌ کُنْتُ مَعَکُمْ فَافُوزَ فَوْزاً عَظیماً
تبریک بر بقیه الله

صدور تجربه‌ها

مملکت آسیب ناپذیر


پایداری خوب عمل کردن است
کارگزاران متعهد


منطق مقاومت