ملیت خودشان را از دست داده‌اند
بی تفاوتی پهلوی نسبت به اطبای ایرانی

گرفتاری ما این است که خودمان را گم کردیم

همه غربزدگیها ظلمت است


ولیّ کفار طاغوت است
ذَکّرْهُمْ بِاَیّامِ اللهِ
اهتمام به رفاه مردم کردستان‌

لزوم هوشیاری مردم و علمای کردستان در برابر توطئه‌ها

هدف فتنه‌انگیزان ، محو اسلام در کردستان‌
انقلاب ایران، انقلاب رحمت‌