معجزه قدرت الهی

اسلام را زنده کردید

نوید پیروزی


پیشروی جوانان برومند
بیداری غرب‌زدگان


از اختلاف بپرهیزید
با امید فعالیت جوانان


جوانان، پشتیبان حرکت کشور

امید من به شما جوانان است

سربازان لایق میهن
آسیبی به شما نخواهد رسید