وحدت کلمه اسلامی

تفرقه بین مسلمانان


پیام به برادران عرب و مسلمان
پایداری و اتحاد دولتهای اسلامی


جهاد برای فلسطین
إِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاکُمْ


دعوت به اتحاد

نمی‌خواهند باهم متحد شوید

تکلیف روسای اسلام
مقابله جهان اسلام با اسرائیل