ما از شهید دادن باکی نداریم
اسلام دین خون است برای فجّار

مسجد شیخ انصاری

مسجد شیخ انصاری


نکاتی درباره افغانستان‌
مسامحه حدودی دارد، جلب وجاهت حدودی دارد


خداوند در موضع عفو و رحمتْ رحیم است و در موضع انتقام، انتقامجو
اگر انقلابی عملی شده بود، فتنه‌انگیزان به جای خود می‌نشستند


مهلت دادن به اسرائیل، اشتباه است‌

آرزوی تاسیس «حزب مستضعفین»

فرودگاه - ۱۲ بهمن
فرودگاه - ۱۲ بهمن