ریاست در نظر امیرالمومنین(ع)
به امیرالمومنین(ع) اقتدا کنید

کارمندان امام زمان(ع)

کاری نکنید که مردم از شما بترسند


امروز روزی است که باید شما اسلام را حفظ کنید
آرامش ملّی


به رنگ اسلام
رضای خدا در رضایت مردم


مقام بالاتر، تواضع‌ بیشتر

توحید کلمه در برابر دشمن

بر مستکبران آدمخوار بشورید
قیام جهانی مستضعفین