هجر روی تو

مخالفت با امام خمینی مخالفت با اسلام است


همه نشانی از اوست
بخوان و پرواز کن


اللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ آیاتِکَ بِاکْرَمِها
آماده کوچ هستی؟


اللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ بِعُلُوِّکَ کُلِّهِ

دل، یک‌دله کن

قدر خود را می‌دانیم؟
وقت هجرت است