تهذیب کورکورانه
توجه نفس به مادیات

سرمنشا همه کمالاتجز ادامه جهاد راهی نیست...
دفاع از اسلام با جان و مال


هیهات منا الذله
تهذیب نفس وعاظ


رضای خدا در مواعظ

مبدا همه خطرها

شیطان باطن خودتان را بشناسید
هر قلبی لایق علم نیست