این ایران را نمی‌خواهند
آبروی اسلام

جنگ فقر و غنا

قطع وابستگی‌ها


هر کس هر چه می‌گوید باور نکنید
تفاهم با ظالم


مبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شود
شکست همه مسلمین در همه اعصار