وصیت امام |‌ حفظ ارزش‌های انسانی

از جوانان، دختران و پسران، می‌خواهم که استقلال و آزادی و ارزش‌های انسانی را، ولو با تحمل زحمت و رنج، فدای تجملات و عشرت‌ها و بی‌بند و باری‌ها و حضور در مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بی‌وطن به شما عرضه می‌شود نکنند؛ که آنان چنانچه تجربه نشان داده جز تباهی شما و اغفالتان از سرنوشت کشورتان و چاپیدن ذخائر شما و به بند استعمار و ننگ وابستگی کشیدنتان و مصرفی نمودن ملت و کشورتان به چیز دیگر فکر نمی‌کنند. وصیت‌نامه سیاسی-الهی

کما واطلب من الشبان فتیه وفتیات ان لا یضحوا وان تطلب الامر تحمل المشقه والعناء بالاستقلال والحریه والقیم الانسانیه من اجل السلع الکمالیه والاختلاط وانواع التحلل وفی سبیل الحضور فی مراکز الفحشاء التی یقیضها لهم الغرب وعملاوه الخونه، فقد ثبت ان اولئک لا یفکرون بغیر افسادکم واغفالکم عن مصیر بلدکم لنهب ثرواتکم وجرکم بقیود الاستعمار وعار التبعیه، وجعل شعبکم وبلدکم مستهلکین فقط. الوصیه السیاسیّه-الالهیّه

I ask the youth, boys and girls not to compromise their freedom, independence and human values for luxury, pleasure-seeking and other vices that are offered to them by the corrupt agents of the West or the East. Experience has taught us that these affiliated puppets think of nothing except degenerating the youth and making them feel indifferent towards their own destinies and that of their country. Politico-Divine Will

دریافت طرح
اشتراک وصیت امام |‌ حفظ ارزش‌های انسانی
کلیدواژه:
امام خمینیآزادیاستقلالوصیت نامهجوانانجوانان و وظایفجوانان، علم و تزکیهجوانان و بصیرتتجمل گراییارزشهای انسانیوصیت نامهامام و جوانانپرهیز از تجمل گراییمجموعه کوت وصیت امام