عنایت الهی

انسان می‌فهمد که خدای تبارک و تعالی عنایت دارد به این ملت با شهادت. همان طوری که عنایت به اسلام داشت و با شهادت بزرگان ما، اسلام را بزرگ کرد، حالا هم همین طور است که خدای تبارک و تعالی عنایت به این کشور دارد و با دست دشمنها، این اسلام و این کشور را دارد حفظ می‌کند. 17 شهریور 1360

ان الإنسان یدرک بان الله تبارک وتعالی یهتم بهذا الشعب الذی لدیه الشهاده فی سبیل الله کما کان مهمتاً بالإسلام الذی قد توسع باستشهاد سادتنا الکبار، والیوم فإن اللطف الالهی یشمل هذه البلاد ویحفظ هذه البلاد والإسلام بایدی هولاء ویفضحهم بایدیهم وإن الطریق الذی کانوا قد نهجوه لکی یحرفونا عن الطریق قدتم تدمیره علی ایدیهم.  ۹ ذی القعده

that is, one gets to realize that God favors this nation with martyrdom. As God favored Islam and elevated it through martyrdom of our great leader, it is now protecting Islam through its enemies. September ۸, ۱۹۸۱

دریافت طرح
اشتراک عنایت الهی
کلیدواژه:
امام خمینیشهادتاسلامحفظ اسلامقاسم سلیمانیحفظ نظام اسلامیدشمننصرت الهیشهادت طلبیترویج فرهنگ شهادتمدد الهی