قیام کنید برای خدا

قیام کنید برای خدا ۱۱ آذر ۱۳۵۷

قوموا لله۱ محرّم ۱۳۹۹

Rise up for God December 2, 1978

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک قیام کنید برای خدا
کلیدواژه:
امام خمینیدوازدهم بهمن 1357پیروزی انقلابایمان به خداخدا محوریبیست و دوم بهمن 1357قیام برای خدانصرت الهیرضای الهیمدد الهیکار برای خدا