صوت
 
کلیدواژه:

این مجالس عزای سید الشهداست آن طور مادران را می‌سازد که جوانهای خودشان را از دست می‌دهند و باز می‌گویند باز هم یکی دو تا داریم. 31 خرداد 1361

این محرم را زنده نگه دارید. ما هر چه داریم از این محرم است و از این مجالس. 25 مهر 1361

و چنانچه، واقعاً بفهمند و بفهمانند که مساله چه هست و این عزاداری برای چه هست و این گریه برای چه این قدر ارج پیدا کرده و اجر پیش خدا دارد، آن وقت ما را «ملت گریه» نمی‌گویند، ما را «ملت حماسه» می‌خوانند. 31 خرداد 1361

کلیپ صوتی
آرشیو بیانات
 
عنوان