سخنرانی در جمع اعضای کنگره آزادی قدس (بازگشت به اسلام واقعی)


پیام رادیو- تلویزیونی به ملت ایران در روز قدس (مبارزه با اشغالگران قدس)
سخنرانی در جمع بانوان شمیران (شکست طرح کودتا در ایران- تقویت روح)


سخنرانی در جمع روحانیون و ائمه جماعات (تبیین وظایف روحانیت در اسلام)
سخنرانی در جمع روسای آموزش و پرورش و اعضای انجمن اسلامی وزارت کشور


سخنرانی در جمع خانواده شهدا و پاسداران (اعتراض شدید به عدم اصلاح در امور)

سخنرانی در جمع اعضای شورای اسلامی کارگران و پرسنل ارتش (هوشیاری ملت)

سخنرانی در جمع کارکنان جهاد سازندگی (تفاوت انقلاب ایران با دیگر انقلابها)
سخنرانی در جمع مدیران صندوقهای قرض الحسنه (مبعث- اهمیت قرض الحسنه)