حفظ قدرت ایمان

اگر ملتی قیام کرد، با حفظ قدرت ایمان، هیچ قدرتی در مقابل آن نمی‌تواند بایستد. تمام قدرتها و ابرقدرتها پشتیبانی از شاه مخلوع می‌کردند، و گاهی ما را تهدید می‌کردند؛ و لکن قدرت اسلام با تایید خداوند تعالی موجب شد که ما با دست خالی بر قدرتهای بزرگ غالب شویم. 25 تیر 1358

لا توجد قوه تستطیع مواجهه شعب ثائر مفعمه روحه بقوه الإیمان. إن کل القوی والقوی العظمی کانت تدعم الشاه المخلوع واحیاناً کانت تقوم بتهدیدنا، ولکن قوه الإسلام والتایید الإلهی کانا وراء نصرنا عل کل تلک القوی. ۲۱ شعبان ۱۳۹۹

If a nation arises in revolt while safeguarding the power of faith, then no power can confront it. All the powers and superpowers were backing the deposed Shah and at times threatening us, but the power of Islam with the blessings of the Almighty God caused us to triumph with bare hands over the big powers. July ۱۶, 1979

دریافت طرح
اشتراک حفظ قدرت ایمان
کلیدواژه:
امام خمینیایمان به خدارژیم پهلویبیست و دوم بهمن 1357قیام برای خدامبارزهظلممبارزه با استکبارابرقدرتهاایمانسرو انقلاب