ایستاده مثل سرو

این پندار که هر انقلابی باید یا متکی به غرب باشد یا به شرق، و یا این انقلاب اسلامی تازه و بی‌سابقه بیش از چند ماهی نمی‌پاید، غلط از آب درآمد.  ۲۲ بهمن ۱۳۶۲

کانت حساباتهم مبنیه علی ان ایه ثوره یجب ان تعتمد علی الغرب او الشرق، وبان الثوره الاسلامیه الفتیه لن تستمر اکثر من عده شهور ولکن ثبت عدم صحه هذه الحسابات.  ۸ جمادی الاول ۱۴۰۴

Their other calculations and ideas that each revolution should either tilt towards the west or east or that this nascent and unprecedented Islamic Revolution could not last more than a few months turned out to be wrong. February 11, 1984بیشتر بخوانید: http://emam.com/posts/index/quote#quote23290

دریافت طرح
اشتراک ایستاده مثل سرو
کلیدواژه:
امام خمینیاستقلالپیروزی انقلابانقلاب اسلامی ایرانانقلاب، ویژگی‌ها و ماهیتانقلاب و نتایج آنوابستگیروحیه انقلابیاستقامت در نهضتوابستگی به دنیاسرو انقلاب