نترسید

تکلیف ماها را حضرت سید الشهدا معلوم کرده است: در میدان جنگ از قلّت عدد نترسید، از شهادت نترسید.هر مقدار که عظمت داشته باشد مقصود و ایده انسان، به همان مقدار باید تحمل زحمت بکند.۵ مهر ۱۳۶۱

لقد اوضح لنا سید الشهداء واجبنا: إن لا نخشی قله العدد فی میدان الحرب، وان لا نهاب الشهاده.فکلما سمی فکر الإنسان وهدفه، زادت معاناته بالمقدار نفسه ... اننا لا نستطیع ان نستوعب حجم هذا الانتصار. ۲۹ ذی الحجه ۱۴۰۲

His Holiness the Doyen of the Martyrs has clarified our duty; in the field of battle do not be scared of numerical superiority and do not be afraid of martyrdom.To the extent that the objective and ideology of a human being is lofty, to the same extent he must tolerate hardship. 17 October 1982بیشتر بخوانید: http://emam.com/posts/index/quote#quote27965

دریافت طرح
اشتراک نترسید
کلیدواژه:
امام خمینیامام حسین (ع)شهادتقیام عاشوراجوانان و شهادتقیام حسینیاسلام مکتب قیام و مبارزهماه محرممحرم و عاشوراایثارکربلاشهادت طلبیترویج فرهنگ شهادت