وعده حق تعالی نزدیک است

مسلمانان جهان باید روز قدس را روز همه مسلمین، بلکه مستضعفین بدانند و از آن نقطه حساس در مقابل مستکبرین و جهانخواران بایستند، و تا رهایی مظلومان از زیر ستم قدرتمندان از پای ننشینند. و مستضعفان که اکثریت قاطع جهان را تشکیل می‌دهند مطمئن باشند که وعده حق تعالی نزدیک است و ستاره نحس مستکبران رو به زوال و افول است. 10 مرداد 1360

علی المسلمین ان یعتبروا یوم القدس یوماً لجمیع المسلمین بل لجمیع المستضعفین وان ینطلقوا من هذه النقطه الحساسه لمواحهه المستکبرین الناهبین للعالم. والایسکتوا حتی تحریر المظلومین من ظلم الاقویاء. وعلی المستضعفین الذین یشکلون الغالبیه الساحقه من سکان البسیطه ان یتاکدوا ان تحقیق الوعد الإلهی قریب. وان نجم المستکبرین المشووم اخذ فی الزوال والافول. ۳۰ رمضان ۱۴۰۱

Muslims of the world should look upon Quds Day as the day of Muslims if not all the oppressed people of the world and from this critical point stand up against the arrogant powers and world-devourers and never sit by until liberation of the oppressed people from the tyranny of the powerful ones. The oppressed people, who constitute the overwhelming majority of the world, should rest assured that God's promise is near fulfillment and the jinxed star of the superpowers is on the wane. 1 August 1981

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک وعده حق تعالی نزدیک است
کلیدواژه:
امام خمینیمستضعفینمواجهه مستضعفان و مستکبرانجنگ حق و باطلاسرائیلاسرائیل علیه انقلاب اسلامیفلسطینروز جهانی قدسصهیونیسمقدس شریفحق و باطلمستکبرینرژیم صهیونیستی