قیام برای خدا

همه وظیفه دارند که از اسلام دفاع کنند. در برابر توطئه‌ها بایستند و با آن مقابله کنند. آنها که در برابر خطرهایی که متوجه اسلام شده است قیام نکنند، مقابله نکنند و به دفاع برنخیزند، آنها در عداد مردگانند۲۹ اسفند ۱۳۴۱

فمن واجب الجمیع الدفاع عن الاسلام، ولابد لهم من الوقوف بوجه الموامرات ومواجهتها.ان اولئک الذین لا ینهضون بوجه الاخطار التی تستهدف الاسلام، ولا ینطلقون للدفاع والمواجهه، یعتبرون فی عداد الموتی. ۲۳ شوال ۱۳۸۲

It is everybody's duty to defend Islam, to stand up against conspiracies and oppose them. Those who do not rise up, do not oppose the dangers threatening Islam, or do not defend it, are among the dead. March ۲۰, ۱۹۶۳

دریافت طرح
اشتراک قیام برای خدا
کلیدواژه:
امام خمینیتوصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانیاسلام مکتب قیام و مبارزهدفاع و ایستادگیاسرائیلفلسطینمقاومتقیام برای خدامبارزهصهیونیسممبارزه با استکبارمبارزه علیه اسرائیلمبارزه مسلحانهدعوت به مبارزهرژیم صهیونیستیحماسحزب الله لبنان