مسئولیت ملت

تکلیف همه ملت در زنده نگه داشتن نهضت
حفظ وحدت، بزرگترین ثمره نهضت
مسئولیت ملت، ترمیم خرابیهای به جا مانده از رژیم سابق
تلاش ملت برای رفع مشکلات
هوشیاری ملت نسبت به تفرقه افکنی ضد انقلاب
پرهیز از اشکال تراشی
همبستگی اقشار در رفع آشفتگی های مملکت
حفظ اصول نظام
سفارش مهم به همه قشرها و ملت
تاکید بر پیاده کردن محتوای واقعی اسلام، مسئولیت ملت
پیاده کردن اساس اسلام با قانون اساسی
ایمان و وحدت کلمه، رمز پیروزی ملت
مشارکت اقشار در جهاد سازندگی
مسئولیت ملت، حفظ تحول روحی به دست آمده
تاکید بر تصویب قانون اساسی کشور و تحقق اسلام
در نظر نگرفتن منافع شخصی در سازندگی کشور
سازندگی کشور، تکلیف و مسئولیت همه ملت
لزوم حفظ آرامش در انجام امور
تکیف همگانی ملت
مسئولیت ملت، حفظ خون شهدا
پیوند روحانی و دانشگاهی؛ پیوند روشنفکران با ملت‌
تحقق همه جانبه جمهوری اسلامی در عمل
حفظ دژ محکم اسلام روحانیت به دست ملت
ضرورت سازندگی کشور با همت والای همه اقشار ملت
پشتیبانی ملت از دولت اسلامی و پرهیز از کارشکنی
گسترش اسلام با دست مردم
ضرورت همبستگی مسولین و مردم
وظیفه ملت خنثی کردن جریان جدایی روحانیت از دیگر اقشار جامعه
کوشش ملت در جهت حفظ نظام
پرهیز از کارشکنی و بی تفاوتی
زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان
ایران امروز، میدان کار و سازندگی
کار و تلاش ملت، شرط خودکفایی
اگر سستی کنیم، خون ها به باد خواهد رفت
در راهی که برایش خون دادید پایداری کنید
مسئولیت همه قشرها نسبت به مقدرات کشور