استقلال

سخنی دیگر در جایگاه استقلال
لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و استقلال کشور
استقلال ممالک اسلامی مرهون علما
برخورد نامناسب دولت با خادمان استقلال مملکت
"انقلاب سفید" و استقلال مملکت
اسرائیل دشمن استقلال کشور
جواب ندادن به بازجویان به دلیل عدم استقلال قضایی در ایران
وابستگی اقتصادی، نتیجه نبود استقلال
حفظ شعائر اسلامی در دانشگاه ها
بر باد دادن استقلال، نتیجه شوم انقلاب سفید
شاه می‌خواست ریشه استقلال را قطع کنید
شاه عامل نفی استقلال
استقلال نباشد، رشد اقتصادی هم نیست
وابسته بودن اصل و اساس حکومت پهلوی
وابستگی ایران به آمریکا در زمان شاه
بهترین نوکر شرق و غرب
ارتش ما مستقل نبود
تغایر تعریف مردم و شاه از استقلال
ما استقلال می خواهیم، مرتجع نیستیم!
فرهنگ هم به دست خارجی‌ها بود
استقلال یکی از ارکان قیام
ارتش وابسته یعنی ارتش نداریم
استقلال، از بنیادهای اسلام
مردم خواهان استقلالند
این رژیم، دستاوردهای استقلال را از بین برد
مساله نفت در جمهوری اسلامی
علم را ناقص منتقل می‌کنند تا کسی از آنها مستقل نشود
از نظر ملت شاه مانع استقلال است
استدلال وابسته بودن ارتش ونظام شاهنشاهی
وابستگی شدید فرهنگی در عصر محمدرضا شاه
وابستگی کامل با وجود مدیریت شاهنشاهی
قیام ملی برای استقلال
رژیم پهلوی و برباد دادن استقلال ایران
دروغگویی شاه درباره استقلال مملکت
استقلال، خواست ملت در مبارزه با پهلوی
آمریکا و استقلال ایران
استقلال مالی جنبش اسلامی
شاه، بزرگترین علت نبود استقلال
حفظ استقلال، مرز روابط بین الملل
استقلال خواهی شرط تبعیت از اسلام
جمهوری اسلامی و استقلال اقتصادی
می‌خواهیم مملکت را مستقل کنیم
فدا شدن برای استقلال
مقاومت مردم ایران در دنیا بی‌نظیر است
می‌خواهیم نوکر نباشید!
همه چیزمان به دست خودمان باشد
نصیحتی به مطبوعات
صدا وسیما مردم را مستقل بار بیاورد
باید خودمان را پیروز ندانیم!
تربیت جوانان به استقلال، نه غربزدگی
فرهنگ، اساس استقلال
اغتشاش تهدیدی برای استقلال
بی ارزش بودن زندگی بدون استقلال
استقلال می خواهیم،اما در پناه اسلام!
استقلال وسیله است نه هدف
وابستگی مغزی، بدترین وابستگی!
فرهنگ استقلالی،فرهنگ استعماری
در ذهن همه این بود که باید از خارج این کارها درست بشود
تاریخ اسلام، پشتوانه‌ای برای استقلال
«بله قربان گو» نباشید!
قانون اساسی متضمن استقلال و استقلال متضمن همه چیز
مواد مخدر، برنامه ای علیه استقلال
ارتش، اساس استقلال
به دنبال استقلال باطنی
ضرری بالاتر از ضرر نفت
رابطه موسیقی و استقلال فکری
تعریف استقلال فکری
چنگ زدن به اسلام برای استقلال کشور
وابسته نمودن کشور با ادّعای «تمدن بزرگ» در دوران پهلوی
تا خودتان را نشناسید، مستقل نمی‌شوید
تا خودمان را نشناسیم، به استقلال نمی‌رسیم
غربزدگی مانع استقلال
استقامت و استقلال فکری‌
اساس حکومت شاه بر وابستگی
نبود استقلال فکری، بزرگترین فاجعه
تصفیه ارتش، ضامن استقلال
در همه ابعاد، باید مستقل بود
باید نسیان کنند غرب را
حرکت دانشگاهها در راستای استقلال کشور
اهمیت کشاورزی در قطع وابستگی‌ها به خارج‌
شناخت تاریخ، پایه‌ای برای استقلال کشور
غرب‌زده‌ها نروند یا اصلاح نشوند، به استقلال نمی‌رسید
نتیجه عدم استقلال اقتصادی وفرهنگی
یک وابستگی مغزی
شرط ایجاد استقلال، بی‌نیازی ازغرب وشرق
اظهار تاسف از نیازمند دشمنان بودن کشور
ضرورت و اولویت داشتن خودکفا شدن در همه امور
تاثیر سیاست حج
شرط استقلال‌
پرهیز و جلوگیری از هرج و مرج
پیروزی نهایی در گروی فرهنگ مستقل
اشغال لانه جاسوسی نشانه استقلال
همبستگی مردم با قوای انتظامی
استقلال فکری، مبدا استقلال کشور
استقلال فکری، مبدا همه استقلال‌ها
عدم استقلال فکری،نقشه ای برای غارت دارایی ها
مغز استعماری مانعی در راه ساختن کشور
اولین گام استقلال،استقلال مغزی
لزوم و ظرفیت های رسیدن به خودکفایی اقتصادی
شکم گرسنه به دنبال استقلال نمی‌رود
استقلال اقتصادی، یک تکلیف شرعی
وابستگی اقتصادی، ریشه دیگر وابستگی‌ها
باید تعلیماتمان، استقلالی باشد نه استعماری
استقلال می‌خواهیم نه ارتجاع
قیام همگانی برابرغرب، غرب زدگی و وابستگی
آفت خودکفایی
ادامه مبارزات تا قطع تمام وابستگی ها
در راس تمام برنامه ها
خطابی به جهانیان
ضربه زدن به روحانیت
اسلامی شدن دانشگاه، یعنی استقلال آن
توصیه ای به نمایندگان مجلس
نعمت الهی است، باید قدردانش باشیم
تحمل مصائب به خاطر محتوای انقلاب
استقلال و خودکفایی در انزوای از قدرتها
ضرورت همبستگی مسولین و مردم
معنای استقلال
بهترین خدمت نویسندگان
تبلیغات در جهت وابسته کردن دولت ایران
توصیه ای به انجمن های اسلامی
اساس استقلال بر نیروهای مسلح
کشاورزان و کارگران اساس استقلال کشور
دانشگاه در راستای استقلال کشور و خدمت به ملت‌
قبله دانشگاه شرق یا غرب نباشد
استقلال حوزه و دانشگاه لازمه اسقلال کشور
پیوند حوزه و دانشگاه لازمه استقلال کشور
موهبت خدا به ارتش
بیمه شدن در برابر دشمنان با استقلال فکری
ضرورت وحدت کلمه
مستقل شدن نیازمند یک ایمان
کمک به انقلاب فرهنگی
ثمره مهم این انقلاب
می‌توانیم مستغنی باشیم
استقلال می‌خواهیم ولو با فقر
تنها راه رهایی از شیطنت اجانب
توصیه ای به کارگران
ملت ایران استثنایی است!
استقلال می‌خواهیم ولو با سختی
استقلال فرهنگی، پایه آزادی
نقش تحول الهی ملت
خواست مردم لازمه استقلال کشور
عزت در پرتو استقلال
ارزش روحیه استقلال طلبی جوان ها
توصیه به جوانان در مواظبت از استقلال
اسلام تنها مکتب آزادی خواهی
استقلال در دست ملتهاست نه حکام
وصیتی درباره استقلال و خودکفایی
نگهداری همه جانبه از استقلال برای پیروزی
خودبینی انسانها مانع استقلال کشور
هرگز نمی‌گذارند که مستقل شویم
دیروز نوکر بودیم و امروز...
رابطه با همه دنیا به شرط استقلال
پیشرو در استقلال
مقایسه قبل و بعد از انقلاب
استقلال واقعی، نیاز مبرم به متخصصان متعهد
از استقلال شما، آتش گرفته‌اند
دانشگاهی می‌خواهیم، معتقد به استقلال کشور
لزوم همراهی علم و تهذیب
صدام زنگی مست آمریکا
استقلال ایران سابقه ندارد
راه و رسمش را زنده نگهدارید
برنامه‌ریزی برای زنده نگه‌داشتن روح استقلال
دوام جمهوری اسلامی، با سیاست نه شرقی نه غربی
کشاورزی، مقدمه استقلال
با هزار سال زندگی در ناز و نعمت برابری نمی کنند
صبر انقلابی مردم در راه استقلال