فیلم
 
کلیدواژه:

عنوان: سخنرانی در جمع عشایر لرستان (مستضعفان- خیانتهای شاه- گروهکهای وابسته)

تاریخ: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۸/ ۱۹ جمادی الثانی ۱۳۹۹

مکان: قم

موضوع: مستضعفان در تاریخ- خیانتهای رژیم شاه، گروهکهای وابسته

حضار: مردم و عشایر خرم‌آباد لرستان‌

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: