امام علی (ع)

همکاری با خلفا
قیام در برابر حکومت جائر معاویه
شکست در صفین با حربه قرآن معاویه
عدم جواز سکوت در مقابل ستمکار
رنج و زحمات در زندگی فردی و اجتماعی
نحوه زندگی حاکم اسلامی
قضاوت در گوشه ای از مسجد کوفه
حکومت عقل و عدل
مصالح اسلام و شرکت در نماز خلفا
پیکار با ستمکاران مسلمان نما
مقابله با معاویه ستمکار
ابتلا به تهدید اسلام توسط معاویه
زندگی خلیفه صحیح پیغمبر
صفین و هجده ماه جنگ با معاویه
توجه به بیت المال مسلمین
ساده زیستی
صرف نظر و تعیین الگوی حکومت اسلامی
مسجد، دستگاه و بارگاه امیرالمومنین(ع)
مهر کردن صندوق نان خشک
غذای حضرت در شب ضربت
نان خشک، خوراک امیر المومنین
ماجرای حکم قاضی بر ضد حضرت امیر
جنگ با قدرت متشبث به اسلام
یک پوست، تمام زندگی حضرت علی (ع)
فروتنی در بین مردم
دلایل معارضه و جنگ با معاویه
شهدای بسیار در جنگ صفین
مضایقه از حکومت مصلحتی معاویه
خنداندن بچه های کوچک بی سرپرست
در محضر قاضی
شکست در صفین با حیله طاغوت
بیان احکام در کنار جنگ
جامعیت در اعمال
ظل الله
اداره مملکت و سیاستمداری
علی و شمشیر زدن برای علم و توحید
اتقی و اکرم مردم بعد از پیامبر
توجه به افراد پایین جامعه
بردن ذخایر دولت و گذاشتن آن در بانک ها
فانی در وجود پیامبر (ص)
رشد مجاهدات و شکوفایی اسلام
حماسه قیام شیعه عامل بقای اسلام
شدت عمل با دشمن
درجه یک در تمام ابعاد انسانیت
اخلاص در انفاق قرص های نان
مظهر ظلم ستیزی مولا علی (ع)
پرهیز از ظلم به مورچه
شهادت به دست خوارج
علی (ع) همه عالم
عمل به تکلیف در قبال اصحاب
وارونه کردن دین خدا توسط معاویه
قیام لله و عدم شکیت حقیقی در صفین
معلم بشریت پس از رسول اکرم (ص)
معلم تمام بشریت
مرد سیاست
فخر خطبا
بهترین حاکم بعد از رسول خدا
توصیه به جمع کنندگان زکات
زدودن شائبه انیت
کسب رضای خدا در قتل دشمن اهانت کننده
حکومت قانون
حامی بودن برای مردم
عدم غلبه در صفین به دلیل مخالفت یاران
صاحب قلب خالص الهی
روح و روحیه الهی
وسعت حکومت و روح الهی
ارزش ضربه روز خندق
دیدن مخالفت از دوستان و مخلصین
رحیم در موضع رحمت، منتقم در موضع انتقام
محاربه با مردم فاسد خوارج
عدم ابتدا به جنگ
جنگ نهروان
قداست در کنار سیاست
عدم وجود هرج و مرج در حکومت حضرت علی (ع)
جامع جهات متضاد
جمع کننده امور متضاد
امام امت
واجب دانستن قتل معاویه
معاویه و مخالفت با امیرالمومنین
لیاقت زمامداری در اسلام
عدم وجود دیکتاتوری در حکومت
عطوفت به افراد ارتش اسلام
مظهر عدل خداوند و عدالت مطلق
مظهر همه عدالتها
تولد عدالت مطلق
لزوم اقتدار در رعایت عدالت و عطوفت با مردم
جواب به مساله در بحبوحه جنگ
برگرداندن لشکر اسلام از صفین با تهدید
برترین دستاورد بعثت
ثمره بی بدیل یعثت رسول خدا(ص)
تهدید به بازگرداندن لشکر از صفین
جهت معنوی ضربه در روز خندق
عدم شناختن حضرت در کوچه و بازار
عدم ریاست طلبی
حکومت در خدمت مردم
حفظ آرامش در اختلافات
جهاد در طول مدت عمر
حسن رفتار با مردم
ضربه شمشیر علی(ع) بالاتر از عبادت ثقلین
شهادت در محراب به دست مدعیان اسلام
گرفتاریهای بیشتر در زمان خلافت
عبدالله مطلق
مظهر اسم اعظم و نمونه انسان
نهج البلاغه، نازله روح علی (ع)
حقیقت ناشناخته
بندگی خدا بزرگترین افتخار
نهج البلاغه، نازله روح
نمونه انسان و قرآن ناطق
باب وحی و امانتدار آن
امانتدار وحی
شهادت با دین سالم
دخالت در سیاست
شهادت برای اسلام
شکافتن فرق توسط یکی از منافقین
حفظ اجتماع
عدالت بعد از بیعت و شروع سه جنگ مهم
اقدام در قبال خلافکاران
تکفیر توسط مقدس نماها
ایمان، اخلاص و روحانیت محض
ایمان و اخلاص
مقابله ضربت علی با عبادت ثقلین
کارگری برای خانواده و مستمندان
عدم کناره گیری از صحنه
سیر الی الله در تمام امور
رها کردن بشر از تمام اغلال
تشکیل حکومت با انگیزه بسط عدالت اجتماعی
ملت ایران بهتر از اهل کوفه عهد علی(ع)
علی (ع) موجود هزار بعدی
تواضع متخصصین در همه ابعاد به حضرت
نامدارترین سردار، گمنامترین سرباز
نامدارترین سرباز فداکار اسلام
پرهیز از گوشه عزلت گزیدن
کوشش برای اسلام
عدم فرصت برای فهماندن اسلام به دنیا
ذکر مسائل مهم در نامه به مالک اشتر
انگیزه عمل الهی
ارزش امارت بر مردم
پذیرش حکمیت و تغییر سرنوشت اسلام
انگیزه الهی در عمل
علی (ع) صاحب علم جم
بهره مندی از علوم انباشته
جنگهای داخلی و عدم تحقق حکومت دلخواه
علی (ع) مظهر جمیع اسماء الهی
گنجینه اعجاب آور عشق و معرفت به حق تعالی
عشق و توجیه قلبی
مظهر اسم جمع الهی
الگویی برای حکومتهای عالم
موافقت مصلحتی با غاصبین مقام خلافت
ملاحظه اسلام در برابر مصالح شخصی
عدم مسامحه با خوارج
شدت ناراحتی از اذیت یک ذمّی
عذر تقصیر از بیان کمالات علی (ع)
سه جنگ با قلدرهای حقه باز
ممانعت از جلوه گری اسلام
جنگ با مسلمین برای اطاعت امر خدا
صرفه جویی در بیت المال
حکومت برای خدا
جامع الجهات بودن امیرالمومنین (ع)
نهج البلاغه و ادعیه علی (ع) بیانگر شخصیت عظیم او
اظهار عجز از ذکر ابعاد وجودی
درد فراق از پروردگار متعال
عبادت از روی محبت
توجه به مصالح مسلمین
مشاور جنگی
راهنمایی غاصبین خلافت
حضور در میدان جنگ
بیعت برای حکومت
مقدم بودن در میدان جنگ
دامنه و مراتب وجود امیرالمومنین (ع)
صاحب ابعاد وجودی به عدد اسمای حق تعالی
تنزل به عالم طبیعت
جامع امور متضاده
عدل و مقام علی (ع)، ایجاد کننده مسئله غدیر
مقدس نماها و تحمیل حکمیت
عارف واقعی گوشه‌نشین نیست
علی (ع) معجره الهی
طوایف مختلف و نسبت دادن علی (ع) به خویش
معرفی مقام خود جهت تبعیت مردم
تعریف از خود برای هدایت مردم
اتحاد با پیامبر در عالم غیب و اخوت در عالم شهود
اخوت با پیامبر اکرم (ص)
همراهی با پیامبر (ص)
غم فراق از جوار رحمت حق
ناله از ابتلا در عالم کثرت
نمونه بارز ضربه خوردن اسلام از روحانی نماها