اقتصاد و مشارکت عمومی

وقت لازم داشتن برای درست شدن اقتصاد مملکت
پذیرش صبر و استقامت و رنج برای حفظ و پاسداری از آزادی و استقلال
جلوگیری از غارت منابع ملت نه قطع روابط اقتصادی با کشورهای جهان
ملت ایران سال ها باید زحمت بکشد که ایران را ترمیم کند
صبر و تحمل موجب آبادی مملکت
ابعاد مشارکت در سازندگی
ممکن نبودن ساختن کشور بدون مشارکت همه اقشار
ثبات و امنیت لازمه سازندگی و پیشرفت
تبدیل دولت ایران به بازاری برای سایر کشورها
مشارکت در بازسازی کشور تکلیف الهی است
لزوم و فعالیت و مشارکت همه اقشار
صبر و اتکال به خدا برای انجام کارها
لزوم مشارکت و همکاری در بازسازی همانند همکاری در پیروزی انقلاب
باید با مشارکت و با همت همه خرابی های کشور آباد شود
وحدت کلمه میان جوانان و مشارکت آن ها
مشارکت عمومی برای تامین مسکن برای محرومین
استعمارگران و ایادی آن ها
صبر و مهلت و مشارکت برای درست شدن کارها
هیچ قشری نمی تواند به تنهایی ایران را آباد کند
گسترش مشارکت
صبر و تحمل موجب پیشرفت امور
وابستگان به اجانب
بیداری و مشارکت جهت برخورد با بیکاری و کم کاری
کم کاری در ادارات و کارخانه ها خیانت به مملکت است
لزوم تکلیف مشارکت برای اداره خودشان
نگرانی از دست کشیدن ملت از مقصد
حفظ تحول روحی
از بین بردن نیروهای انسانی و سلب اعتماد
هرکسی به هر کاری مشغول است آن را خوب انجام دهد
همگامی ملت و دولت
عملکرد اقتصادی ناصواب و عملکرد صحیح ماموران مالیات
مشارکت عموم ملت در سازندگی
مشارکت در تکلیف
مشارکت و همیاری برای آبادی کشور
اتکا به غرب به جای اتکا به خود
برای مملکت باید مانند منزل خود زحمت بکشید
رفع تعدد گرفتاری ها، زمان می خواهد
تلاش غربی ها برای از خود بی خود کردن ما
برای کار کردن باید محیط آرام باشد
امنیت شرط لازم برای فعالیت
مقاومت و قیام در مقابل مشکلات
در هم بودن وضعیت اقتصاد کشور پس از رفتن خراب کارها
کمک به همدیگر وظیفه ای انسانی و الهی
اصلاح کارها با وحدت کلمه و پشتکاری
هرچه مملکت آرام تر باشد بهتر می توان سازندگی کرد
خوب انجام دادن کارها، موجب اصلاح مملکت
همه باید به هم کمک کنیم
مشارکت و همراهی دولت برای تحول و رسیدن به خودکفایی
لزوم مشارکت همه در ساختن کشور
سازندگی توام با آرامش
ما نه از اقدام نظامی می ترسیم نه از محاصره اقتصادی
قضیه اقتصاد
عدم خوف از محاصره اقتصادی
انجام بهینه کارها توسط مشغولین کارها برای درست شدن اقتصاد
تلاش در امر خودکفایی به اندازه توان
کوشش و مشارکت همه جانبه برای تولید به میزان توان
کوشش برای اداره اقتصاد در حال جنگ اقتصادی
وظیفه شرعی برای کسب استقلال اقتصادی‌
وقتی ملت بنا گذاشت روی پای خودش بایستد موفق می شود
فعال تر شدن ما، با محاصره اقتصادی
همکاری و مشارکت در بیرون آوردن مملکت از چنگ اجانب با کار و دسترنج
از اختلافات دست بردارید و مشغول سازندگی شوید
جبران خسارت های سیل با مشارکت و همکاری ملت
از محاصره اقتصادی نمی ترسیم
همکاری دانشگاه ها برای مقابله با محاصره اقتصادی
ایستادگی در مقابل قدرت ها برای محاصره اقتصادی
ملتی که شهادت را می طلبد از حصر اقتصادی نمی ترسد
حفظ استقلال و مشارکت در مقابل تهدیدات
ملت با محاصره اقتصادی شکست نمی خورد
امنیت لازمه فعالیت های اقتصادی و عمرانی
از محاصرات اقتصادی و نظامی باکی نداریم
محاصره اقتصادی بهانه ای برای از پای در آوردن ملت ما
با مشارکت و پشت کردن به شرق و غرب، کشور خودمان را خودمان اداره کنیم
درک الطاف الهی موجب مترسیدن از تنگنای اقتصادی
محاصره اقتصادی موجب موفقیت
حصر اقتصادی کردند لکن ملت سر جای خودش ایستاده است
در این مدتی که ما را حصر اقتصادی کردند چه شد؟
محاصره اقتصادی موجب صنعتی شدن
استقبال از انزوایی که ما را وادار می کند خودمان به فکر خودمان بیفتیم
حصر اقتصادی آنچنان برای ملت ایران ناگوار نیست
اقدام همه در بازسازی کشور
محاصره اقتصادی زمینه ساز ایجاد ابتکارات و اختراعات
جبران نقص های موجود در اثر محاصره اقتصادی
مشارکت برای کوتاه کردن دست ابرقدرت ها از مخازن کشور و تسلط بر کشور
مشارکت همه در امور کمک به زلزله زدگان
کمک و مشارکت همه به دولت برای اداره جنگ
اجتناب از اسراف، تبذیر و ... برای کمک به اقتصاد کشور
طولانی شدن محاصره اقتصادی، موجب ثبات بیشتر
خودکفا شدن ایران بر اثر فشار محاصره اقتصادی
تحریم اقتصادی یک تحفه آسمانی
رگ حیات و شریان بزرگ اقتصاد و صنایع جهان در دست مسلمین
ملت ایران در مقابل آمریکا می ایستد
حصر اقتصادی و سیاسی ایران هیچ نتیجه ای برای دشمنان ندارد
می خواهیم مستقل باشیم
دارا بودن تمام چیزهای یک کشور مستقل با وجود محاصره اقتصادی و نظامی ایران ظرف چهار سال
رفع بسیاری از احتیاجات پس از تحریم اقتصادی
تعهد به اسلام و احکام آن موجب سرافرازی
باید مهیا کنید خودتان را در مقابل مشکلات
حصر اقتصادی
بردباری و مشارکت همه جانبع مردم در مقابل حبس، تبعید و بدنامی
همه باید پایداری کنیم
پایداری کردن و خوب عمل کردن
قانومندی نظام پولی کشور
مشارکت مردم در تجارت، رمز موفقیت
بدون پشتیبانی مردم نمی شود کار کرد
آزادی معاملات و فعالیتهای تجاری و نظارت دولتی
می خواهی بیدار باشی، می خواهی مستقل باشی، باید جورش را بکشی
مشارکت دادن مردم در امور
مشارکت عمومی ملت ایران در مقابل حفظ اسلام و انقلاب
هنر آفرینی و اختراعات و پیشرفت ها در شرایط جنگ و محاصره
عدم وابستگی به هیچ کشوری در اثر فشارهای اقتصادی
قطع شدن تمام رگه های وابستگی کشور با مشارکت عموم
توطئه ها برای این است که ما نگوییم اسلام جواب گوی جامعه است