مسیحیت

مقایسه اسلام و مسیحیت
می‌خواهند عیسوی‌ها و کاتولیک‌ها را بازی دهند
نمی‌توانم بفهمم که مسیح یک همچو تربیت‌هایی داشته باشد
تحریف تورات
مسیحیت درباره حکومت یا دستوری ندارد یا به مسیحیین نرسیده
مسیح را پیغمبر بزرگ خدا می‌دانیم
درود بر ملت آزاده مسیح
بر ملت مسیح است که دِین خود را به ملت مُسلم ادا کنند
به دنبال رژیمی با توجه به روش حضرت مسیح(ع) هستیم
مذهب مسیح را مسخ کردند
قرآن طرفداری از مسیح(ع) و علمای مسیحیت کرد
مُشَوَّه می‌کند روی ملت مسیح را
اگر مسیح(ع) بود ما را نجات می‌داد
حضرت مسیح نعوذ بالله موافق با ظالم هست؟!
توصیه به برگزاری مراسم مذهبی کارکنان لانه جاسوسی
ای پیروان مسیح بپاخیزید
صلح و صفا و روحانیت
ملت مسیح تبعیت ازقدرت‌های ضد مسیح، نکنند
مسیح(ع) چشمش به رفتار شماست
پیامبر صلح
مسیحیت در معرض اتهام واقع شده است
مگر امکان دارد که حضرت مسیح تعلیم داده که ظلم قبول کنی؟!
مانع تحقق تعلیمات مسیح شدند
محبت و مسالمت اسلام با مسیحییّن
آمریکا از تعالیم حضرت مسیح(ع) پیروی نماید
هر کس که دنباله مسیح باشد باید حامی مظلومان باشد
چرا اهل کلیسا با ظلم‌هایی که به اسم مسیحیت می‌شود، مقابله ‌نمی‌کند؟
تعلیمی از مسیح(ع)
مسیح، ظلم را به هیچ وجه روا نمی‌داشت
نه آنهایی که مسیحی هستند، مسیحی هستند
تعجب از پیروان مسیح(ع)، پیامبری با آن همه تهذیب نفس
ثمره آن مسیحی که تمام وجودش روحانی بوده، این است؟!
اتحاد زیر پرچم توحید
روحانیون مسیحی، هم آمریکایی، هم طرفدار شوروی
اگر به مسیح(ع) مجال داده بودند...
تحریف دین مسیح(ع) توسط کلیسا و سیاستمداران
اگر فقط مساله‌گو بود، چرا دارش زدند؟
تعالیم عالیه و انسان‌ساز حضرت مسیح(ع)
رفع تبعیضات و محرومیت‌ها از آموزه‌های مسیح (ع)