احزاب بعد از انقلاب

وابستگی ضد انقلابیون به اجانب
میوه چینی گروههای مخالف اسلام از نهضت
شرارت گروهکهای مفسد در گنبد
مخالفت گروهکها با اسلام، آزادی و استقلال کشور
لزوم هوشیاری برابر فرصت طلبی برخی احزاب
تلاش برای شکستن وحدت کلمه
تحریم رفراندم جمهوری اسلامی از سوی برخی گروهها
تلاش برخی گروهکها برای جلوگیری از برگزاری رفراندم
جدا بودن مسیر جبهه های سیاسی با روحانیت از ابتدای نهضت
تلاش برخی گروهکها برای برگردان طاغوت
تبلیعات سوء گروهکها در بین مردم
ماموریت ایجاد ناآرامی در کشور
توطئه های مختلف علیه نهضت و ملت
دشمنی با کارگران و احمقان
لزوم هوشیاری در برابر رخنه گروهکها میان صفوف ملت
تلاش برای از بین بردن آرامش
لزوم برخورد با توطئه گروهکها
حیله جدایی صفوف مسلمین به بهانه های مختلف
توطئه علیه آرامش مملکت
بی فایده بودن اقدامات تروریستی گروهکها
عدم ترس ملت از اقدامات تروریستی گروهکها
تلاش گروهکهای مزدور برای شکست نهضت
عدم حضور گروهکهای وابسته در جریان نهضت
توطئه گروهکها علیه روحانیت
مخالفت برخی گروهها با جمهوری اسلامی
اختلال کمونیستها و توده ایها در کار کشاورزان
ممانعت از تصویب قانون اساسی
لزوم مقابله جوانان با تبلیغات سوء علیه انقلاب
کارشکنی برخی گروهکها در تصویب قانون اساسی
خرابکاری در امور کشاورزان
عدم گروه گرایی جوانان
هرج و مرج در مقابل خدمت به ملت
خرابکاری به نفع آمریکا
خرابکاری چپی ها در راستای اهداف آمریکا
توطئه گروهکها علیه تصویب قانون اساسی
وابستگی گروهکهای چپ گرا به آمریکا
لزوم برخورد انقلابی با احزاب فاسد
لزوم عدم مسامحه با گروههای توطئه گر
صلاح گروهها در پیوستن به ملت
توطئه های گروهکها علیه استقرار نظام
توطئه و خرابکاری به جای تبلیغات سیاسی
شلوغ کاریهای مداوم در روند نهضت
سوء استفاده گروهکها از آزادی
روشن شدن ماهیت گروهکها و احزاب وابسته برای ملت
سوء استفاده از آزادی جهت فتنه گری و توطئه
سوء استفاده گروهکها از آزادی جهت ایجاد فساد
توطئه گروهکها در برابر رحمت اسلامی
تلاش گروهکها برای خرابکاری در کردستان
جلوگیری از خدمت دولت در مناطق محروم
ضرورت برخورد با توطئه گروهکا در دانشگاه
اخلال گروهکها در کار دانشگاهها
رابطه برخی گروهکها با اجانب
لزوم هوشیاری در برابر مدعی خلق
تبلیغ گروهکها علیه انقلاب در کردستان
ایجاد غائله توسط گروهکها در کردستان
مخالفت برخی تشکلها با اسلام
وابستگی مالی گروهکهای ضد انقلاب به قدرتهای خارجی
اعطای آزادی از سوی انقلاب اسلامی
بی اطلاعی گروههای مخالف از اسلام
مخالفت گروهکها با اسلام
آزادی احزاب و اسلامی بودن انقلاب ایران
تبلیغات گروهکها و ترور افراد برای یاس ملت
جنایتهای گروهکهای وابسته در کردستان
نوکری برای آمریکا
تبلیغات منفی گروهکها در میان ملت
شروع به توطئه گروهکها با مشاهده آزادی
سیاست قدم به قدم گروهکها در مخالفت با جمهوری اسلامی
آزادی همه احزاب به شرط عدم نقض جمهوری اسلامی
تلاش گروهکهای وابسته برای توطئه
ارتباط توطئه گران با لانه جاسوسی آمریکا
لزوم معرفی گروهکهای ضد انقلاب به مردم توسط رادیو و تلویزیون
وارد کردن خلل بر نهضت به دلیل منافع شخصی
جمهوری اسلامی دموکراتیک، اهانت به اسلام
مخالفت با اسلامیت نظام
ایجاد اختلاف توسط گروهکها به بهانه آزادی
تلاش گروهکها برای عدم تحقق جمهوری اسلامی
گروهکها مانع راه مردم
توطئه گروههای منحرف برای حذف روحانیت
آشوب گروههای منحرف در دانشگاهها
ماهیت آمریکایی گروهکهای ضد انقلاب
اقدامات تروریستی گروهکهای وابسته
اذیت و آزار مردم کردستان
آتش زدن خرمنها با ادعای خدمت
لزوم هوشیاری در برابر توطئه گروهکها
مخالفت گروهکها با اصلاح دانشگاه
غائله های مختلف گروهکها علیه انقلاب
فرصت طلبی گروهکها بعد از پیروزی انقلاب
غائله برای عدم خدمت به مردم
خرابکاری با عنوان خدمت
تلاش گروهکهای ضد انقلاب برای ادامه وابستگی کشور
جلوگیری از ورود گروهکها به محیط دانشگاه
لزوم توجه گروهکها به بیداری ملت
رفتار خلاف موازین شرع گروهکها
شایعه سازی توسط احزاب و گروهکها
عدم شرکت گروهکها در جنگ تحمیلی
قدرت طلبی گروههای مختلف
معنی فرصت طلبی گروهکها
فرصت طلبی گروهکها برای کسب ثمرات انقلاب
تبلیغات کذب گروهکها برای کسب قدرت
عدم حضور گروهکهای مدعی خلق در جبهه ها
آرزوی شکست زود هنگام انقلاب
ادعای کذب گروهکها مبنی بر حضور در پیروزی انقلاب
لزوم هوشیاری در برابر گروهکهای وابسته
بی اعتنایی گروهکها به مشکلات کشور وجنگ
وابستگی گروهکها به کاخ سفید و کرملین
زمینه سازی و تبلیغات گروهکها برای دخالت ابرقدرتها
توطئه برای بستن بازار
اتحاد گروهکها برای نابودی انقلاب
بازی دادن جوانان توسط گروهکها
مقابله گروهکها با ملت به وسیله جوانان
بی فایده بودن اقدامات تروریستی گروهکها
ترورها، نشانه ضعف و زوال
سوء استفاده گروهکها از جوانان
اقدامات تروریستی برای خروج مردم از صحنه
سوء استفاده از آزادی و تلاش برای فراموشی خطر آمریکا
لزوم آگاهی جوانان درباره اهداف شوم گروهکها
استفاده امریکا از گروهکهای مزدور
لزوم آگاهی جوانان از اعمال ننگین سران گروهکها
نصیحت به جوانان جهت دوری از گروهکها
نقشه های شوم برای غارتگری
هجوم گروهکها علیه روحانیت
ضرورت خنثی کردن تبلیغات گروهکها
سرکوب حمله گروهکها بدست مردم آمل
بی اطلاعی گروهکها از ماهیت انقلاب اسلامی
انگیزه گروهکهای داخلی در مقابله با نظام
اعمال ضد انسانی برخی گروهکها
شکست گروهکها در حمله به آمل به خاطر اسلام خواهی ملت
نقشه های شوم قبل از انقلاب
محدودیت آزادی احزاب جهت حفظ نظام
لزوم بیداری جوانان در برابر گروهکها
وابستگی گروهکها به ابرقدرتها
ترس گروهکها از اسم اسلام
عدم همراهی مردم با گروهکها در جریان حمله به آمل
شکست فرصت طلبی گروهکها
فدا کردن ارزشها برای شرق و غرب
مخالفت برخی گروهکها با استقلال کشور
طرح مایوس کردن ملت
تلاش گروهکها برای سرنگونی جمهوری اسلامی
نقشه تقسیم مقامات و روحانیون به خطوط مختلفه
عدم وجود خطوط مختلف در میان مقامات
کشف توطئه گروهکها برای کسب قدرت
بیگانه کردن ملت از اسلام