وحدت و آثار آن

وحدت باعث شکست چپاولگران
پیروزی نتیجه اتحاد ملت
تزلزل رژیم شاه حاصل وحدت
پیروزی به شرط تداوم وحدت
هم نوایی در اعلان توحید
موفقیت در صورت هماهنگی
وحدت باعث سرنگونی طاغوت
ذوب قدرت ها با اتفاق کلمه
اخراج شاه با اتحاد ملت
پیروزی به واسطه وحدت کلمه
پیروزی خون بر شمشیر با وحدت
وحدت کلمه رمز پیروزی
وحدت رمز موفقیت ملت
موفقیت، مرهون پیوستگی
وحدت تا پیروزی
پیروزی با تشریک مساعی
پیروزی نهایی با حفظ وحدت
پیروزی نتیجه وحدت ملت
وحدت، بهترین ثمره نهضت
ایمان و وحدت، رمز پیروزی
طرد طاغوت با وحدت کلمه
حفظ دستاوردها با وحدت کلمه
نبود عظمت به شرط اتحاد
کندن ریشه ظلم و استبداد
غلبه بر قدرت های شیطانی با وحدت
پیروزی نهایی رهین وحدت
لرزاندن پشت ابر قدرت ها با وحدت
ناتوانی قدرت ها در برابر ملت
پیروزی در سایه وحدت
دفن توطئه ها با اتحاد
حفظ وحدت کلید پیروزی
موفقیت، نتیجه وحدت ملت
یک ندا در همه ایران
شکستن سلطنت با وحدت
ادغام و اتحاد تمام گروه ها
وحدت، رمز پیروزی و تداوم آن
پیروزی نهایی در گرو حفظ وحدت
پیروزی با حفظ انسجام
عنایت خدا بواسطه اتحاد
پیروزی با اعتصام به حبل الله
حفظ پیروزی با حفظ وحدت
شکستن سد با اجتماع قطره ها
اتحاد برای عقب زدن دشمن
وحدت، منشا آسیب ناپذیری ملت‌
مصونیت از آسیب خارجی
انسجام و وحدت کلمه
تعاون ملت اساس پیروزی
نصرت الهی منوط به وحدت
هضم قدرت ها با اتحاد مردم
سلامت ملت به شرط وحدت
ناتوانی قدرت ها مقابل ملت
وحدت کلمه، سلاح ما
همدلی مانع غلبه قلدرها
اجتماع همه مانع دشمنان
رسیدن به قله پیروزی با وحدت
پیروزی حتمی در سایه اتحاد
غلبه بر تمامی قدرت ها با وحدت
ملت متحد، آسیب ناپذیر
پیروزی حاصل وحدت کلمه و وحدت مقصد
وحدت عامل هرگونه پیشرفت
پایداری حکومت مردمی
فکر واحد عامل پیروزی ها
افزایش مقاومت با وحدت
وحدت، اسباب قدرت
اتحاد در مقابل دشمنان رمز پیروزی
شهد وحدت در کام ملت
وحدت رمز بقای نظام
تحفه الهی و هدیه غیبی
وحدت، عامل رشد ملت
نداشتن ترس با وحدت
اتحاد سر پیروزی ایران
ایستادن مقابل همه، ثمره وحدت
بازداشتن دشمن با وحدت
لزوم حفظ جمهوری اسلامی با اتحاد و برادری‌