خودکفایی

اصلاحات ارضی ضد خودکفایی
استعمار مانع خودکفایی
محتوای تمدن بزرگ شاه، وابستگی همه جانبه
غارت و وابستگی همه جانبه
توسعه مونتاژ و وابسته کردن دولت به اجنبی
اصلاحات ارضی زمینه ساز وابستگی کشاورزی
تعلیمات انحرافی برای وابستگی
همراهی دولت با کشاورزها در خودکفایی
ذخایر مادی و انسانی، زمینه‌ساز خودکفایی
امنیت و آرامش لازمه خودکفایی و استقلال
کم کاری، مقدمه نفی خودکفایی
تامین اقتصاد با علم همراه با تزکیه
اشخاص صالح، ضامن استقلال
کوتاهی دست غارتگران، زمینه‌ساز خودکفایی
درست شدن اقتصاد مملکت به اقتصاد صحیح
زدودن وابستگی فکری، آغاز خودکفایی
اسلام منکر وابستگی
خودکفایی با نهراسیدن از هیاهوی غرب‌زدگان
پاک‌سازی مراکز علمی و فرهنگی، ضرورت خودکفایی
در کشاورزی بعد از خودکفایی باید صادرات هم داشته باشیم
خودکفایی در کشاورزی، اساس استقلال
وابستگی سیاسی، نتیجه عدم خودکفایی
فرهنگ اسلامی، فرهنگ خودکفایی
خودکفایی کشور، وظیفه دانشگاه
نباید دستمان پیش غرب دراز باشد!
عیب است که نانمان را دیگران بدهند
غیر مفید بودن مرسولات غربی
تبلیغات دشمنان علیه خودکفایی
ضرورت خودکفایی همه جانبه
خودکفایی، زمینه‌ساز استقلال و آزادی
خودکفایی و ضرورت پرهیز از اظهار نیاز به دشمن
خودکفایی شرط اول استقلال
همه اقشار درصدد خودکفایی باشند
ضرورت و اولویت داشتن خودکفا شدن در همه امور
شرط استقلال‌
خودکفایی برنامه دراز مدت کشور
گذراندن حصر اقتصادی با تولیدات داخلی
دست دراز کردن جلوی آمریکا باعث سرشکستگی است
تا خودمان را پیدا نکنیم نمی‌توانیم مستقل شویم!
لزوم و ظرفیت های رسیدن به خودکفایی اقتصادی
خودکفایی در راس امور
خودکفایی ضامن تداوم نهضت
عدم خودکفایی یعنی تسلیم در برابر قدرت‌ها
هدف ما، زاید بودن بر خودکفایی
خودکفایی، وظیفه‌ای شرعی
وجوب جهاد اقتصادی همانند جهاد دفاعی
وابستگی اقتصادی مُوَلِّد همه جور وابستگی
خودکفایی در اقتصاد
عزم ملی برای رهایی از وابستگی
در مقابل غرب قیام کنید
باید کار کنید!
عزم همه اقشار لازمه خودکفایی
قبله ما غرب شده بود
آفت خودکفایی
محتاج بودن باعث سرشکستگی است
پیروزی انقلاب در گرو خودکفایی
نعمت الهی است، باید قدردانش باشیم
آموزش و پرورش حقیقی، ضامن خودکفایی
تا منزوی نشویم، مستقل نمی‌شویم
انزوا ما را ملزم به خودکفایی می‌کند
استقلال و خودکفایی در انزوای از قدرتها
همه چیزتان را خودتان درست کنید
از غرب برای ما تحفه نمی آوردند
باید استعدادها را به کار بیندازید
بیداری و اراده، مقدمه خودکفایی
بیداری، شرط اول خودکفایی
قدم اول:باور کنیم که می‌توانیم
خودکفایی نیازمند کوشش همگانی
عدم یاس در راه خودکفایی
وانمود می‌کردند از ما هیچ بر نمی‌آید
سخت‌گیری در واردات، شرط خودکفایی
باور به ضرورت خودکفایی، زمینه‌ساز ابتکارات
باید بفهمیم که دیگران چیزی به ما نمی‌دهند
عزم لازمه خودکفایی
خودباوری عامل خودکفایی
کارگرها، اسطوره رهایی بخش از وابستگی
دانشگاهی می‌خواهیم که ما را خودکفا کند
اصلاح دانشگاه و حوزه زمینه‌ساز خودکفایی در اداره کشور
حوزه و دانشگاه امید خود را از دیگران ببرند تا مستقل شویم
تربیت بچه‌ها برای خودکفایی
از هیچ‌کس کم نداریم
نه به پیشرفت منهای شرافت
خودکفایی، احساسی الهی
برای خودکفایی، همه ملت کوشش کنند
مستشاران خارجی مانع خودکفایی
مشارکت عمومی، رمز خودکفایی
محاصره اقتصادی، زمینه‌ساز خودکفایی
تضعیف متخصصین داخلی نافی استقلال کشور
معنویت انقلاب منشا اندیشه خودکفایی
قوی بودن و وابسته نبودن دولت از لحاظ حیث اقتصادی
سیاست خارجه و خودکفایی
با تبلیغات خودکفا نمی‌شویم
خودکفایی به برکت انقطاع از شرق و غرب
تحریم تحفه الهی که باعث شکوفایی شد
کوشش دولت برای رفاه طبقات محروم
جدیت معلمین و کارگران برای ایستادن روی پای خود
جوانان مستعد، زمینه‌ساز خودکفایی
توکل و اراده برای خودکفایی
خدا راه را باز می‌کند
تلاش برای رهایی کشور از وابستگی، جهاد است
در زمینه امکان تحصیلات باید خودکفا شویم
باید خودمان به فکر خودمان باشیم
رسیدگی دولت به وضعیت روستاییان
حضور کارشناسان خارجی برای مایوس کردن متخصصان داخلی
دانشجویان باید از رفتن به خارج مستغنی شوند
علم توام با تهذیب، لازمه استقلال
روح استقلال و خودکفایی را زنده نگه دارید
مهم‌ترین عامل خودکفایی، توسعه مراکز علمی و تشویق نیروهای متعهد
تقدم خودکفایی کشاورزی بر سایر امور
صبوری مردم در راه خودکفایی