روحانیت و مسئولیت‌ها

وظیفه علما در حفظ وحدت مردم
قیام برای خدا
اجتناب از احساس شکست روحی
اجرای برنامه مالی دولتها با نظر علما
احساس خطر به انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی
نصیحت به اولیای امور
ایستادگی در برابر کارهای خلاف شرع دستگاه
اجتناب از تقیه
وحدت کلمه در حفظ حریم اسلام و استقلال مملکت
حفظ وحدت کلمه علمای اسلام
جلوگیری از تجاوز به ممالک اسلامی
آگاه کردن مردم نسبت به خطر اسرائیل برای اسلام
اجتناب از سکوت و کناره گیری
تذکر به علما در بیان خطر یهود
عدم سکوت در برابر دستگاه جبار
اعلام موجودیت روحانیت به همه عالم
مشارکت در نجات اسلام از خطر
مشارکت در نجات قرآن و اسلام
مخالفت با برنامه های انقلابی شاه
دعوت به عمل نمودن به قوانین آسمانی
عدم ترس از مرگ برای مقاصد اسلام
فدا نمودن برای اسلام
اجتناب طلاب جوان از اهانت به دیگر علما
اظهار انزجار از پیمان با دشمنان اسلام
اجتناب از سکوت مقابل ستمکاری
آگاه کردن ملت نسبت به امور
تواضع در برابر مراجع عظام
بیان و عرضه درست دین اسلام
پیوستگی، قدم اول در راه آزادی ملتها
هوشیاری نسبت به فریب های تفرقه افکنانه
دنیا طلبی علت جبهه بندی ها
اجتناب از تکفیر یکدیگر
اعتراض به حضور سرمایه داران آمریکایی
نامه نگاری جهت نصیحت حکومت
توجه دادن روحانیون نجف به بیان اعتراضات
رفع گرفتاری مسلمین
مخالفت اولیا با پادشاهان جائر
اعتراض جمعی به جنایتکاران
الگوبرداری از امام حسین (ع) در تشکیل حکومت اسلامی
اجتماع در اعتراض به جنایتکارها
اتحاد علما در حفظ اتحاد کشور
حفظ حوزه های دینی
تهذیب نفس در کنار تحصیل علم
اهمیت حوزه نجف
عدم هراسیدن از اهانتها و آزارها
عدم سکوت در مقابل نقشه ها و فجایع دشمن
بیداری ملت نسبت به تشکیل سپاه دین
تحقیقات وسیع در جهت شناخت اسلام واقعی
بپاخیزی علمای اسلام در مقابل بیگانگان
تحریم ورود به حزب رستاخیز
احتراز از تفرق و اختلاف
اعتراض نسبت به شروع فحشا توسط حکومت
تاکید بر عدم جدایی اسلام از سیاست
نقش علما در نهضت پانزده خرداد
بیان اشکالات و اعلام آن به دنیا
پرهیز از جدا کردن جناحها از یکدیگر
اطلاع رسانی برای دفاع از اسلام
شناخت اصول اساسی اسلام
دخالت ندادن آرا و سلیقه های شخصی
حفظ احترام طبقه جوان روشنفکر
پرچم اسلام بر دوش روحانیون
ایستادگی حوزه علمیه قم
سازمان دادن به قیام
وصلت علما و جناحها
لزوم سازماندهی قیام
لزوم داشتن روابط
پرده برداری از مصائب وارده پهلوی
روشنگری مردم نسبت به دوری از عمال دولت
زنده نگه داشتن شعار ضد شاهی
تقویت روحیه عالی استقامت جامعه
جلوگیری از انحراف نهضت
آگاه کردن ارتشیان از مقاصد شوم شاه
پیوستن به سایر طبقات ملت
مخالفت با قدرتمندها
دفاع در برابر معرفی نادرست از اسلام
دفاع در برابر اتهام دین افیون توده ها
قیام علما در طول تاریخ
نقش روحانیون در قیام مقابل رضا خان
استفاده از ماه محرم در قطع درخت ستمکاری
افشاگری جرایم شاه
اجتناب از سستسی و سهل انگاری
رساندن کلمات ائمه اطهار به مردم
نقش وحدت در متزلزل کردن قدرتها
تذکر به کشاورزان نسبت به کشت مواد غذایی
از بین بردن بدعتها در دین
معرفی چهره واقعی شاه به ملت
عدم سکوت بر سیری ستمگر و گرسنگی مظلوم
نقش روحانیون در دولت اسلامی
تذکر به دهقانان نسبت به هوشیاری
وحدت کلمه در قطع ید خائنان
جدایی دین از سیاست، خدعه ای طراحی شده
جدایی روحانیت از دانشگاهها
ارشاد مردم نسبت به حکومت عدل اسلامی
پخش شدن در شهرها برای تبلیغ
وحدت کلمه در به زانو در آوردن ابر قدرتها
احترام به اقلیت های مذهبی
ارشاد ملت نسبت به عدم هرج و مرج
ارشاد ملت نسبت به حمایت از قوای نظامی
بازداری مردم از اغتشاشات
تشکیل کمیته های حفاظت از شهرها
همبستگی از ثمرات نهضت
هوشیاری مردم نسبت به اغواگران
بیداری در برابر تفرقه افکنی جاهلان
همکاری در جهت گسترش مبارزات
تقوا و مجاهده با نفس
فقیه بودن در کنار دیگر خصلتهای پاک
دخالت در امور سیاسی در کنار بسط فقه
درک لزوم اتحاد
اجتناب از خلل در صفوف روحانیون
ارشاد مردم نسبت به رای دادن به جمهوری اسلامی
تعطیلی موقت درس برای خدا
اولویت تعیین سرنوشت مملکت اسلامی
اهمیت وظیفه سنگین روحانیون در تهذیب دانشگاه اسلامی
قیام و مخالفت روحانیون با قدرت شیطانی شاه
تفرقه، بزرگترین وسیله برای نفوذ
نقش علما در پیروزی نهضت
رشد سیاسی روحانی و دانشگاهی
شغل انبیا
آگاه کردن مردم نسبت به تفرقه افکنان
نمایش صورت صحیح اسلام
عرضه صحیح اسلام
نقش روحانیت در قیام پانزده خرداد
تربیت انسانی جوانان
جدیت در اصلاح امور
اظهار نظر در مورد مواد پیش نویس قانون اساسی
پیش نویس قانون اساسی
لزوم انتخاب افراد اسلام شناس برای بررسی قانون اساسی
نهی از منکر اهل علم
همکاری ونزدیکی قشر روحانی و دانشگاهی
معرفی وکلای صالح به مردم
تمکن به اسلام
اختلاف مانع کارایی نهضت
تفرقه افکنی بین روحانیون و دانشگاهیان
روحانیت شروع کننده معارضه با قدرتها
مقابله با عیب دانستن سیاسی بودن آخوندها
تحول دخالت ملت در مسائل روز
دعوت مردم به ادامه نهضت با اتحاد
سابقه قیام علما از زمان رضا خان
حفظ قلوب مردم
عهده داری استقامت ملت
اجتناب از اختلاف در نظر توده مردم
تطبیق اعمال با اسلام
حفظ قدرت دانشگاهی
لزوم دخالت روحانیون در سیاست
معرفی نهضت جمهوری اسلامی به مردم
ایجاد جبهه مستضعفین
شرکت در مراسم دانشگاهی
سابقه روحانیون در مبارزه با رژیم سابق
تایید قانون اساسی
رساندن تعلیمات پیامبران به مردم
روحانیت مسیح، عهده دار مبارزه معنوی
روحانیت بزرگ مسیح و محکوم کردن مظلومها
طرفداری واتیکان از ظالمها
سکوت پاپ در برابر ظلم به ملتها
عدم واکنش پاپ و تبلیغات دروغین علیه مظلومین
عدم هدایت طبقه بالا توسط کلیساها
روحانیت و لزوم داشتن نقش در حکومت
نقش ولایت فقیه در مقابله با استبداد
اهمیت نقش روحانیت در دولت
مطالعه دقیق مبانی اسلامی
عنوان ارتجاع، خیانت به ملت
انتخاب مسلمانان متعهد و معتقد
پانزده خرداد، لبیک مردم به صدای روحانیون
آموزش مفید در سایه تزکیه
حفظ و نگهداری از مساجد
تبلیغات گذشته در محدود کردن روحانیت به بیان احکام غیرسیاسی
ارشاد و اصلاح دولت اسلامی
بیدار کردن مردم جهت رفع مشکلات اسلام
انتقاد از روحانیون برخی ممالک
تلاش روحانیون برخی ممالک برای تفرقه افکنی
انتقاد معممین و دانشگاهی ها
شکستن سد بین فیضیه و دانشگاه
هوشیاری در برابر توطئه افکنی بین حوزه و دانشگاه
پاسداری از اسلام
سیاست اسلامی در برابر سیاست شیطانی
مقابله با خدعه کنار زدن علما از سیاست
حفظ استقلال و آزادی و لزوم حضور علما در امور اجرایی
تکمیل علوم اسلامی با نفوس اسلامی و تهذیب
شکسته شدن سد عدم دخالت در امور اجتماعی و سیاسی
مهیا بودن برای دخالت در امور سیاسی و اجتماعی
اجتناب از انتقاد حوزه و دانشگاه از یکدیگر
هلاکت اسلام در جدایی روحانیت از دانشگاه
حضور روحانیون در صف جبهه ها
خودداری از نگران نمودن مردم
موعظه حسنه در تربیت خطاکاران
پرهیز از گروه گرایی
مقابله علمای آذربایجان با گروههای فاسد
تکفل اهمیت امر قضاوت
لزوم تکفل امر قضاوت
تبلیغ و دعوت از مردم برای انتخاب یک رئیس جمهور صحیح
فدا شدن برای اسلام
لزوم در صحنه بودن روحانیت
تحویل اسلام به نسلهای آینده
پرهیز از قضاوت خلاف حق
طرح اختلاف بین مذاهب، جنایت قدرتمندان
دخالت در سیاست، در راس تعلیمات انبیاء
دخالت در سیاست، لازمه قیام به قسط
دخالت در سیاست، سیره اولیاء
لزوم تبعیت از انبیاء در پرداختن به مسائل سیاسی و اجتماعی
گوشزد کردن اهمیت انتخابات ریاست جمهوری
کوشش در جهت بقای جنبش
جلوگیری از ورود جوانان به گروهک ها
ذکر اهل بیت (ع) برای مردم
زنده نگه داشتن عاشورا
دعوت مردم به اصلاح و حقایق اسلامی
عبرت گیری از قضایای صدر اسلام
حفظ انقلاب در سایه حضور روحانیون در صحنه
افزودن بر حجم ارشاد ملت
تربیت قضات شرع
رسالت روحانیون در حمایت جبهه ها
نگه داشتن مردم در صحنه انقلاب
لزوم تبلیغ در کنار تدریس و تعلم
توجه دادن مردم به مسائل سیاسی در جماعات
اطمینان دادن مردم به پیروزی
رفع معضل کمبود قاضی
تسریع در امور تبلیغ بر اساس موازین درست
نقش قم در انتشار علم
تفاهم در طرح مسائل
مطالعه پیش از خطبه ها
توجه دادن مردم به زحمت دار بودن انقلاب
توجه دادن مردم به جبهه جنگ با عراق
تشریح ارزش گریه ها در پیروزی انقلاب
حفظ حیثیت جمهوری اسلامی
حضور در حکومت، از مصالح اسلامی
ماموریت دخالت در سیاست و دفاع از حیثیت اسلام
احتراز از تضعیف دیگر قوا
اهمیت دادن به نماز جمعه
دامن زدن به طرح جدایی سیاست از روحانیت توسط بیگانگان
شکست توطئه اختلالگران
بالا رفتن توقع ملت با پیروزی انقلاب
نظام دادن امور سیاسی حج
پاسخگویی روحانیت به توقعات مردم
حضور علما لازمه اداره کشور
توطئه ایجاد دشمن بین حوزه و دانشگاه
دفاع از انقلاب در برابر شایعات
لزوم ورود علما به حوزه قضایی
شناساندن وضعیت قیام سیدالشهداء به مردم
کمک به جبهه ها با جهاد تبلیغی
حفظ روحیات معنوی رزمندگان
زنده نگه داشتن محرم
نقش علما در بیداری مردم
تکلیف روحانیون در کمک به جبهه ها
بیرون رفتن علما از صحنه، بازگشت به وضع سابق
نظارت بر امور جاری
بیان خطبه های پرمحتوا
اجتناب از کناره گیری روحانیون از صحنه
دعوت کردن مردم به تقوا
دعوت مردم به حضور در صحنه
آموزش دادن تقوا به مردم
لزوم تشریح دردها و گرفتاری ها برای مردم دیگر بلاد
آوردن مسلمین به صحنه نبرد با طرح مسائل
پرهیز دادن مردم از آمال دنیایی
توطئه استعمار در انزوای روحانیت از جامعه
رسول خدا الگوی پایه ریزی دیانت بر اساس سیاست
مخالفت استعمار با بیان و اجرای محتوای سیاسی اسلام
جلوگیری از دخالت آمریکا در مقدرات کشورهای اسلامی
آگاه کردن مردم نسبت به مسائل سیاسی
قضاوت، امر واجب کفایی
عدم معذوریت در عدم پذیرش امر قضا بعد از انقلاب
پرهیز علما از بی تفاوتی نسبت به انتخابات
ایجاد برادری ایمانی با همت دولتها و ملتها
نقشه شیطانی استعمار در انزوای روحانیت
تحول دادگستری
اداره قوه قضائیه توسط حوزه عملیه
نزدیک کردن حوزه ها و دانشگاه ها به یکدیگر
مهیا نگه داشتن مردم
اسلام، در دست روحانیت
بسیج ملتهای مظلوم در بند
تهذیب نفس در راس همه امور
ائمه اطهار الگوی قیام بر ضد حکومت
اهتمام به امور سیاسی و اجتماعی مسلمین
اجتناب از اختلاف بین علما
منیت، عامل اختلافات
شناساندن جنبه سیاسی حج به زائران
تبلیغات متناسب با نیازها و مسائل واقعی
اهمیت معنویات و دوری از تشریفات در تبلیغات
سیاست، اساس اسلام
مسولیت روحانیون در یاد دادن مسائل حج به زوار
جواز تقلید در امر قضا
اولویت جبهه بر حوزه
استفاده از زبانهای زنده دنیا در تبلیغات
بیان بعد سیاسی کربلا برای مردم
اجتناب از دودستگی
دو دستگی در مشروطه
پرهیز از کوبیدن کاندیدای دیگر
احتیاج جبهه ها به حضور روحانیت
امامت جمعه، راه تماس روحانیت با ملت
همکاری و همراهی با دولت در برگزاری انتخابات
جلوگیری از روی کار آمدن عده ای به اسم اسلام
همت در تدریس قضا
فشار بر حوزه ها در عهد قاجار
حضور دانشجو در عرصه های مختلف انقلاب
اجتناب از دعوت به سستی
دارا بودن جنبه های سیاسی در نماز جمعه
الگوبرداری از انقلاب ایران در بیان مصالح مسلمین
توجه علما در مصاحبه ها و خطبه ها
اختلاف علما، عامل اختلاف ملت
لزوم مباحثه و پرهیز از مخاصمه
استفاده از کنگره عظیم حج در آشنا کردن ملتها با اسلام
جلوگیری از خطر تحجر
تهذیب وظیفه علمای بلاد
پرهیز از گوشه نشینی در برابر ظلم
لزوم دنبال کردن مسائل
سختگیری بر کفار، منطق انبیاء
لزوم نابودی ریشه اختلاف بین مظلومین
جواز در تقلید امر قضاوت برای فضلای متدین
تهذیب مردم و جوانان
ایجاد و حفظ اخوت
انجام رفتار پدرانه نسبت به مردم
معذور نبودن علما
حفظ اخوت و اجتماعات بین روحانیت
پشتیبانی و هدایت دولت
پرهیز از دعوا بر سر برداشتها
حیثیت کشور در سایه امر قضاوت
آشنا کردن مردم با توحید
تقویت جهات معنوی با درس اخلاق و تربیت
کشور سالم در سایه تربیت سالم
اجتناب از کناره گیری از صحنه
وجوب حفظ وحدت میان مردم
تدریس قرآن و توجه به شوونات آن
تفرقه افکنی آخوندهای درباری
تقویت معارف اسلامی در بین مردم
جلوگیری از تهاجم فرهنگی شرق و غرب
لزوم اقدام سریع علما در برابر متجاوزان
نقش مساجد در برابر ظلم ستمکاران
حمایت از پابرهنگان و مستضعفین
استقامت مقابل توطئه دروغپردازان به جمهوری اسلامی
استقامت مقابل توطئه دروغپردازان به جمهوری اسلامی
پذیرش جوانان و دانشمندان در فضای آزاد کشور
عدم سازش و تسلیم در برابر کفر و شرک
برگرداندن روح امید و حیات به مردم
حمایت از محرومین، لازمه عدالت اجتماعی
اجتناب از انگ التقاط و انحراف به جوانان
پیچیدگی مبارزه با اسلام آمریکایی
مسولیت در قبال مسائل اعتقادی بسیجیان
جلوگیری از نفوذ دشمن در حوزه و دانشگاه
پیاده سازی اصول فقه در فرد و جامعه
تحقق فقه عملی اسلام
روحانیت پیشکسوتان شهادت
جلوگیری از روی کار آمدن انقلابی نماها
روحانیت اسلام، تکیه گاه محرومان
روحانیت متعهد، مخالف شرق و غرب
دقت در نوع لحن و تعابیر در انتقادات
عواقب اختلاف در روحانیت
خدمت به نظام با ورود به مناصب حکومتی
پرهیز از تندروی
طلاب انقلابی و مبارز