مطبوعات و رسانه‌ها

رسانه‌های گروهی در خفقان‌
اختناق فضای تبلیغاتی دوران شاه
موافقت با سینمای آموزنده
مخالفت اسلام با فساد نه تمدن
وسایل ارتباط جمعی رژیم پهلوی در خدمت کفار
سینما در خدمت صلاح مردم
انتقاد به وضعیت رادیو و تلویزیون پیش از انقلاب
تربیت مردم، وظیفه اصلی سینما
علت مخالفت روحانیت با پاره ای رسانه ها
نصیحتی به مطبوعات
وسایل ارتباط جمعی برای پرورش و آموزش
رسانه های مهذب شده در خدمت تربیت جوانها
نقش مطبوعات در تربیت جامعه و انعکاس آرمان ملت
حرکت در مسیر خواست ملت، اساس کار مطبوعات و رسانه‌ها
خدمت به ملت
وسایل ارتباط جمعی در خدمت رشد انسانها
پرهیز از مطالب انحرافی
موثر ترین رسانه
رادیو و تلویزیون، بهترین وسیله پرورش
تاثیر گذاری تلویزیون بر همه قشرها
انحراف جامعه حاصل انحراف رادیو و تلویزیون
چرا صدا و سیما حساس ترین رسانه است؟
حساس ترین دستگاه
رساندن حرفها به نقاط دور دست کشور
خدمت بزرگ به کشور
مطبوعات قبل از انقلاب
شرط اصلاح مملکت
مهمترین رسانه گروهی
یک دستگاه آموزشی
مطبوعات و رسانه‌ها مربی جامعه
مربی جامعه
اصلاح جامعه
نقش رسانه ها در تقوای جوانان
وظیفه مطبوعات در نشر اخبار
وظیفه رادیو و تلویزیون در نقل اخبار
قلم در خدمت بشریت
معیار ارزش قلم
قلم‌های مسلسل ساز
امیدواریم بشر مسلسلها را به قلم تبدیل کند
این قلم که در دست شماست، در محضر خداست
پرهیز رسانه ها از تضعیف قوای مسلح
توقع امام از صدا و سیما
مسئولیت بزرگ شما، قلم‌هایی است که در دست شماست
موجبات فساد ملت
برد وسیع
شهدا را قلم‌ها می‌سازند و قلم‌ها هستند که شهدا را می‌پرورانند
اهمیت انتشارات
وظیفه خبرگزاری جمهوری اسلامی
شغل نویسندگی برای افراد شایسته یک واجب کفایی است
تبلیغات فرهنگی
اهمیت بی بدیل تبلیغات
رسانه در وصیتنامه سیاسی الهی
مطبوعات باید یک مدرسه سیار و یک بنگاه هدایت باشد
اثر شگرف رسانه های گروهی
ضرورت تبلیغات در دنیا
توان سینما در هدایت جامعه
قلم و بیان درخدمت تعالی اسلام، کشور و ملت
نقش رسانه‌ها و مطبوعات در معرفی اسلام واقعی و پذیرش فطرتهای سالم
نقش مهم صدا و سیما در اصلاح فساد مردم
ابزار های صدور اسلام
در اهمیت مساله تبلیغات
مخرب تر از دیگر سلاحها
حق مردم بر مطبوعات
توجه به بیت المال در مدیریت برنامه ها