صدور انقلاب

طنین آوای انقلاب در کشورهای اسلامی
نهضت اسلامی، تهدیدی برای رژیمهای ارتجاعی
تلاش دشمنان برای نابودی نهضت
اهتزاز پرچم اسلام در همه جهان
همه مسلمین تحت تاثیر نهضت مقدس ایران
انقلاب ایران، موجب اندیشه رهایی از چنگال شرق و غرب
مقصد، زنده شدن احکام جهانگیر اسلام
تسری دولت اسلام به سایر ملتها
این پیروزی به کشورهای اسلامی سرایت می‌کند
اسلام، حق همه
امید به اهتزاز بیرق اسلام در همه ارض
توجه ملتها به ایران
عدم انحصار نهضت اسلامی به یک کشور
گسترش مکتب
امید به اجرای عدالت
نهضت رو به توسعه
برادری و محبت مبنای دولت اسلامی
پرچم اسلام در همه قشرهای دنیا
آنهایی که از اسلام می‌ترسند، از صدور جمهوری اسلامی نگرانند
امید به افراشتن پرچم توحید در سرتاسر جهان
صدور انقلاب به تمام جهان
ما باید حسابمان را با قدرتها یکسره کنیم
پیاده کردن اسلام در دنیا
فهماندن قدرت اسلام به تمام قدرتها
اسلام را در همه‌جا پیاده کنیم
به اهتزاز درآوردن بیرق اسلام در همه قطبهای عالم
وحدت، رمز گسترش اسلام
وحدت کلمه، ضامن پیروزی نهضت مسلمین
امید به پیاده کردن عدالت در جهان
صدور نهضت به سایر بلاد
صدور معنویت
دفاع می کنیم، نه حمله
مستضعفان جهان بدانند حق، گرفتنی است
امیدوارم در همه ممالک اسلامی مسئولین از خود مردم باشند
آشتی بین ملتها و دولتها
امید به غلبه مستضعفین بر مستکبرین
بد جلوه دادن انقلاب در خارج
اسلام گسترش خواهد یافت
کوتاهی دست ابرقدرتها از مخازن مسلمین
اسلام را به سایر جاها صادر کنیم
انطباق عمل با اسلام، عامل صدور انقلاب
صدور انقلاب با عمل و اخلاق
آنها که بی‌مرض بودند، پیام انقلاب را گرفتند
عبرت کشورهای اسلامی از زنان ایرانی
انفجاری عظیم در توده‌های زیر ستم
به کار افتادن بوقهای دشمنان، از ترس سرایت انقلاب
موافقت ملتها با ایران
انقلاب ما صادر شده‌است
تلاش ابرقدرتها برای کوبیدن هسته مرکزی نهضت
صدور جمهوری اسلامی با اخلاق خوش
پرتو‌افشانی اسلام در جهان مستضعفین
مخالفت با انقلاب، از ترس سرایت انقلاب
رساندن مطالب به حق مردم جهان
شناساندن انقلاب به دنیا
جدیت در رساندن صدای مظلومان به جهان
معرفی انگیزه‌های انقلاب، آنگونه که هست
امید است حجاب از چهره اسلام برداشته شود
موافقت ملتها با ارزشهای انسانی
دعوت جمعیتها به اسلام
ضرورت گسترش و افزایش تبلیغات
امید به انقلاب عمیق در مقابل جهانخواران
غایت انقلاب اسلامی
بیداری کشورهای مسلمان، خطر برای امریکا
جنگ تحمیلی و منافع آمریکا
پرتو نور اسلام در همه‌جا
ایران در همه‌جا مطرح است
انقلاب ایران، مایه امید مستضعفان جهان
فراتر رفتن نفوذ اسلام از منطقه
اهمیت تبلیغات خارج از کشور
توقع ملتها از روحانیت
هراس دولتها از تحول ملتها
ملتها، عاشق ایران
اخلاق و کردار اسلامی مهمترین تبلیغ برای انقلاب
حجاج، رسولان پیام انقلاب اسلامی
اگر اسلام رشد کند، جلوی خائنین را می‌گیرد
جهانگیر شدن موج این نهضت
وظیفه سفارتخانه‌ها در تبلیغ اسلام
امید به تابش خورشید اسلام بر شرق و غرب جهان
حفظ وحدت، شرط صدور اسلام
صدور اسلام
انتخاب ارزشهای انسانی
صدور ارزشهای انسانی
صادر‌شدن اسلام به سرتاسر جهان
دورنمای صدور انقلاب اسلامی
تبلیغات صحیح، عامل مهم صدور انقلاب
امیدوارم همه دنیا را پر از مظاهر اسلامی کنیم
جلوگیری از نفوذ اسلام به سایر کشورها
حبس اسلام در ایران
قصد دولتهای خلیج فارس برای جلوگیری از صدور انقلاب
جلوه پیدا کردن اسلام در همه دنیا
سکوت دولتهای اسلامی
رسیدن موج انقلاب به سراسر جهان با نیت خالص
اصلاح جهان با کمک ملتها
تحت تاثیر قرار‌دادن ملتها
خضوع سردمداران ملتهای اسلامی در برابر اسلام
معرفی چهره حقیقی اسلام
به خطر‌ افتادن منافع شرق و غرب
جهانی شدن جلوه اسلام
آشنا ساختن مستضعفان جهان با حکومت عدل اسلامی
سرایت پرتو اسلام از ایران به تمام دنیا
ما که می‌خواهیم حرفمان را به دنیا برسانیم
علاقه توده مردم جهان به انقلاب اسلامی
صدور انقلاب، زمینه ساز قیام منجی عالم
رساندن اسلام به نقاط دیگر جهان
دروغ‌پردازی دشمنان اسلام علیه انقلاب
ایستادن تا آخرین نفس
توسعه عدل اسلامی در همه‌جا
ملت نمونه ایران، الگوی جهانیان
سلب خواب راحت از دیدگان ابرقدرتها
انقلاب اسلامی ایران، مقدمه فرو ریختن کاخهای ستم
صدور تجربه‌ها
عزم راسخ برای تحقق اسلام در جهان اسلام
شکستن دست متجاوزان
پیاده‌کردن مقاصد اسلام در جهان
طنین افکندن ندای اسلام به اقصا بلاد جهان
عالمگیر شدن پرتو استقلال و آزادی
خشکاندن ریشه‌های صهیونیسم، کاپیتالیسم و کمونیسم
بازشدن دریچه نور و امید به روی مسلمانان
حادثه مکه، منشا بزرگ در جهان اسلام
حماسه اسلامی فلسطین
وظیفه اساسی ما، نشر اسلام در جهان