دفاع مقدس و دشمن

تقدیر از ارتش و سپاه و بسیج
ترور برای توقف دفاع
ترور برای سست کردن دفاع
تصمیم به هدم اسلام
دعوت مردم عراق به قیام
صدام و طرفداری از ملت عرب
نقص عقل صدام
لزوم بیداری ارتش عراق
هشدار به ارتش عراق برای جنگ با اسلام
امید به قیام ارتش عراق
سکوت مجامع بین المللی
همکاری عراق با امریکا
آمریکا و فریب دادن شوروی
آمریکا محرک عراق برای حمله به ایران
دفاع در مقابل آمریکا
دیوانه بودن صدام
خطرناک بودن صدام
فریب مردم توسط صدام
جایگزینی عربیت به جای اسلام
آگاه کردن ارتش عراق
آگاهی بخشی نسبت به ماهیت صدام
دعوت مردم برای قیام علیه صدام
شایعات گروهکهای منحرف
قتل ملت با بیرحمی
پیام به مردم و ارتش عراق
مسلک الحادی صدام
دروغ بودن ادعای صدام
قصد نابودی آثار اسلامی
تفاوت اهداف ارتش ایران وعراق
ضرورت قیام ملت عراق
دعوت مردم عراق به دفاع از حیثیت اسلام
شایعه پراکنی دشمن در جنگ
فریبکاری صدام به وسیله نماز
رفتار بد با آیت الله حکیم و حوزه ها
ظلم به ملت عراق
اهانت به بقاع متبرکه
حمله صدام به شهرها
پشتیبانی شیخ نشینها از صدام
رفتار مهر آمیز با اسرا
آگاه کردن ملت عراق
دعوت مردم عراق به براندازی حزب بعث
حمله موشکی به دزفول
هشدار به دولتهای در جنگ
بی آبرو شدن ارتش عراق
افشای فریبکاری حزب بعث
ضعف اعصاب صدام
صدام بدتر از عفلق
ظلم به رجال و ملت
وارد کردن خسارات مالی به ایران
خسارات بی جهت به ایران
گمان باطل حامیان صدام
تبریک برای مقاومت
سالوسی صدام
کشتن عربها توسط صدام
ضررهای تحمیل شده جنگ بر ما
شدت کفر و نفاق صدام
دشمنی صدام با اسلام
مسلمان ندانستن ایران
بیداری ارتش عراق
عدم اعتقاد حزب بعث به اسلام
قدرت طلبی گروههای منحرف
کشتار عربها در خوزستان
خیانت به مردم خوزستان
برخورد صدام با عربها
نبودن تزکیه در صدامیان
دروغپردازی عراقیها
حسن رفتار با اسرا
کارشکنی گروهک ها
عفو نظامیان تائب عراقی
اسیر کردن و کشتن زن و بچه و کودک و بزرگ
جانبازان، سند جنایات صدام
تلاش برای تفرقه
عدم توجه به سخنان تفرقه افکنان
تلاش دشمن برای ایجاد تفرقه
حکم قرار دادن وجدان در تفرقه ها
نمایش دلسوزی برای ملت عرب
ضعف تبلیغات ما در جنگ
کارشکنی فداییان خلق!
صدام، خائن ملت عرب
آواره کردن ملت عراق
ظلمهای صدام
رفتار برادرانه با اسرا
شیطنت مرفهین وابسته
فاصله صدام با اسلام
عرب دوستی صدام
شهادت هزاران نفر و آوارگی دو میلیون نفر
تایید دولتها از صدام
حمایت کنفرانس طائف از صدام
شهید و آواره کردن مردم ایران و عراق
آثار جرم دشمن
ترس ابر قدرتها از اتحاد مسلمین
سخنرانی صدام در کنفرانس طائف
توقع از هیات بررسی کننده جنگ تحمیلی
دامن زدن به اختلافات
خسارات مالی و جنایات انسانی
خرابکاری گروههای منحرف
کفر و نفاق صدام
شهادت مظلومانه علمای عراق
شهادت جوانان عراق
جنایات علیه مردم ایران
هشدار و توجه به مصالح مسلمین
نقش تخریبی گروهکها
فساد گروهکها در شهرها در جنگ
عدم حضور گروهکها در جنگ
طغیان صدام
هشدار به گروهکها
جلوگیری از مفسده جوها
توطئه نابودی ارتش
ضرورت مقابله با منافقین
توصیه به مجلس و دولتمردان به عدم تضعیف جنگ
عدم موفقیت بمب گذاری گروهکها
حیله عامیانه صدام
صدام سرسپرده امریکا
رفتار اسلامی با اسیران
کمک تبلیغاتی به صدام
ترور برای کمک به صدام
دشمنی سازمانهای بین المللی
قیام علیه حزب بعث
زدن موشک به شهرها
بی عقلی صدام
خسارت بر مردم عراق
اخطار به کشورهای منطقه
آمریکا محرک حزب بعث برای شروع جنگ
اغوای صدام
خدمت منافقین به صدام
کشتار اطفال شیرخوار توسط صدام
مغشوش جلوه دادن اخبار فتوحات
ایستادگی ملت عامل توقف دشمن
خرابیها و جنایات صدام
زیر خاک کردن زن ها
ضعف صدام و بمباران
کمک حسین اردنی به صدام
ترس و زبونی دشمن
رسوایی حسین اردنی
داوطلب شدن حسین اردنی برای حمایت از صدام
دیوانگی فطری صدام
ظلم و جنایت با علما و مراجع
درخواست کمک صدام از دولتها
عقب نشینی خواندن شکست صدام
نیرنگ صدام
تاکید بر رفتار اسلامی با اسیران
هجوم صدام و مقاومت ملت ایران
دوری از غرور و کم شمردن دشمن
آواره کردن زن و بچه مردم عراق
نفاق حامیان صدام
حمایت دولتها از صدام
انحطاط جوامع بین المللی
جنگ تحمیلی و منافع آمریکا
آرمانهای اسلامی، هدف نظامیان ایران
جهالت ایادی داخلی دشمن
خودخواهی صدام
نصیحت به کشورهای اسلامی
ویرانی شهر هویزه
پناه بردن صدام به مصر
سفارش به مداوای اسیران زخمی
نصیحت به اعضای اجلاس غیر متعهدها
تجاوز به شهرها
برچیدن بساط گروهکها
تهدید امریکا و صلح طلبی مصلحتی
بمباران مردم
پیمان مصر و اسرائیل بر ضد ایران
مخالفت با اسلام
کمک دولتهای اسلامی به عراق
غارت اموال مردم توسط نیروهای دشمن
ابعاد خسارات
تخریب روحیه مردم
حیله های جنگی صدام
شرایط آوارگان عراقی
بازدید کارشناسها از جنایات صدام
توطئه در انحراف اذهان در جنگ
اقرار به خسارت
بازدید خبرنگاران از اسرا
خسارات جانی و مالی
خوی تجاوزگری صدام
ویرانی شهرها و کشتار مردم
تلاش دولتها برای نجات عراق
ثبت جنایات صدام در تاریخ
مجرم بودن حامیان صدام
حبس آقای حکیم در منزل
تربیت نمودن اسرا
جاه طلبی صدام
بمباران آبادان
کمک به صدام، ننگ به کشورها
مجوس دانستن مسلمین ایران
کشتار مردم ایران
خسارت و آوارگی مردم
لزوم اتحاد مسلمانان
مخالفت صدام با اسلام
هدف قرار دادن شهرها
خنثی شدن حیله صدام
ادعای طرفداران اسرائیل
تبلیغ خستگی ملت از جنگ
عقده گشایی گروهکها با ترور
دروغگویی صدام در عدم تجاوز به ایران
دروغهای سازمان عفو بین المللی
بمباران، نشانه ضعف صدام
تبلیغات دروغین صدام پس از فتح خرمشهر
حرکت دولتهای منطقه با تکیه بر امریکا
کمک حجاز به صدام
پشتیبانی اطلاعاتی صدام توسط کشورها
هشدار به کشورهای اسلامی
ادعای اعزام کودکان به جبهه
صدام و انهدام کشور عراق
علت اسیر شدن سربازان عراقی
جنایت دشمن در دزفول
ماهیت واقعی منتقدان جنگ
نفس خبیث بعث صدام
ادعای دروغ صدام
پشتیبانی مرتجعان منطقه از صدام
سازمانهای جهانی و قواعد بین المللی
حبس مردم
مخارج جنگ تحمیلی
حب نفسانی صدام
سابقه دشمنی حزب بعث با اسلام
آمار دروغ کشتگان
قتل و غارت و تخریب کشور
دفن زن و مرد زیر آوارها
کمک کشورهای بزرگ به صدام
اتهامات سازمان عفو بین المللی
محکوم نکردن صدام توسط سازمانهای بین المللی
هجوم به ایران به جرم اسلامی بودن
تحریک آمریکا و ابرقدرتها در هجوم عراق
تبلیغ تلفات زیاد ایران
تبلیغ دروغهای شاخدار
روح ناآرام صدام
هدر دادن نفت ایران و اعراب
تبلیغ علیه جمهوری اسلامی
کشتار اطفال و پیر و جوان در خوزستان
جنایت بزرگ و سکوت مجامع بین المللی
پیوند منافقین با صدام
سکوت در مقابل جنایات صدام
جنایات صدام در دزفول و پلدختر
سکوت سازمان ملل در برابر جنایات صدام
عدم کارایی اختلافات
سابقه دشمنی صدام با اسلام
مخالفت قدرتها با اسلام
عدم بیطرفی مجامع بین المللی
عابد شدن صدام
تحسین جنایتکاران توسط مجامع بین المللی
هشدار به ملت عراق
جنایات و خسارات صدام
مجامع بین المللی در خدمت ابرقدرتها
کوبیدن مناطق مسکونی
حامیان غربی صدام
خصوصیات خسته شدگان از جنگ
انتقام از قاتلین علمای اسلام
بر باد دادن حیثیت عراق
آمریکا دوستی صدام
کشتار مردم ایران و عراق
حبس اسلام در ایران
اخذ پول و طلا از مردم به زور
کشتار مردم عرب
دوستی خلقی ها با صدام
حمایت شرق و غرب از صدام
جنایات بی آمار صدام
حمایت گرگها از صدام
رفتار وحشیانه با مراجع
تلاش قدرتها برای حفظ صدام
کمال جهالت صدام
سبعیت صدام
شایعه سازی
جنایات صدام علیه مردم مرز نشین
دست اخوت صدام با منافقین
کمک های همه جانبه ابرقدرتها
دولتهای منطقه موید جنایات صدام
صدام و ایجاد اختناق در عراق
سکوت دنیا و جنایات گسترده دشمن
افشای ماهیت حزب بعث
زدن موشک به شهرها
تشویق سازمانهای بین المللی از صدام
تشویق ارتش عراق به قیام
جنگ علیه شهرها، نشانه ضعف صدام
شکست در جنگ موجب صدمه به مردم عادی
جانی بودن حامیان صدام
تلاش همه قدرتها برای نجات صدام
دیوانگی صدام
مهربانی با اسرا
بازیخورده های امریکا، یاران صدام
صحنه سازی دروغین از تلفات ایران
تناقض در تبلیغات نشانگر شکست دشمن
تبلیغات ضد ایرانی ابرقدرتها
ادعای نقض حقوق بشر در ایران
سرپوش نهادن بر جنایات صدام
عدم استقلال مجامع بین المللی
مجامع بین المللی و برافروختن جنگ
آدم نشدن صدام
عدم امید به نجات صدام
معارضه دولتهای منطقه با ایران
بی خوابی صدام از ترس
قدرتمند نشان دادن صدام
عدم اعتقاد به معنویات
هراس از قدرت اسلام
جنون صدام
شهادت ده نفر از علما و سادات
کشتار مردم و تخریب شهرها
تشویق جنگ پیشگان
فساد صدام
علت حمایت قدرتها از صدام
پاسخ به مخالفان جنگ
الگوبرداری از عملکرد امیرالمومنین در جنگ
ما مدافع اسلام هستیم
خرد شدن مردم عراق زیر پای صدام
نظر قرآن در صلح با مفسد
حمایت دنیا از عراق
فاجعه هوایی
عدم حضور اشکالتراشان در جنگ
یاری همه جانبه دولتها به صدام
صدام و خیال ژاندارمی منطقه
صدام مانع برادری کشورهای اسلامی
دیوانگی صدام در برابر شکست ها
پاسخ به روحانیون منحرف
جنایت علیه مردم بی دفاع و ویران نمودن خانه ها
تجهیز صدام توسط دشمن
سهیم بودن قدرتها در جنایات عراق
عدم اعتقاد به اسلام
دسیسه های دشمن برای توقف جنگ
فشار بر مردم عراق
وحشی گری صدام و سکوت دنیا
تجاوز به جرم دفاع از اسلام
مقایسه صدام و شاه
سفارش به سران کشورهای منطقه
خرد کردن دندان امریکا
موضعگیری بچگانه مخالفان جنگ
غربزدگان مخالف جنگ
حامیان جنایات صدام
مقابله با آرمان الهی ایران
کینه ورزی به اسلام
تصمیم ابرقدرتها برای نابودی اسلام
عدم درک معنویات توسط صدام
فراموش نکردن یاوران صدام
بی رحمی صدام با ملت عراق
اتمام حجت بر مخالفان جنگ
قساوت نسبت به مردم عراق
بمباران و موشک باران مناطق مسکونی
هوشیاری در برابر مکر دشمن
هشدار به دولتهای منطقه
بی ثمر جلوه دادن خون شهیدان
هوشیاری در برابر دروغهای دشمن
عدم غفلت از کید دشمنان